Bildnings- och omsorgsnämnden

Bildnings- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Ulf Rapp (S) är ordförande och Bente Johansson (M) vice ordförande.

Några av nämndens ansvarsområden är:

  • Förskola
  • Grundskola  
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola  
  • Vuxenutbildning  
  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreboenden  
  • Hemtjänst

Bildnings- och omsorgsnämndens sammanträden 2017

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men ska alltid protokollföras. Bildnings- och omsorgsnämnden sammanträder följande dagar klockan 16.00:

28 februari, 27 mars, 26 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

Bildnings- och omsorgsnämndens sammanträden 2018

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men ska alltid protokollföras. Bildnings- och omsorgsnämnden sammanträder följande dagar klockan 16.00:

5 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti, 24 september, 15 oktober, 19 november och 10 december.