14 december 2017

Bollebygd på plats 11 i Öppna jämförelser - grundskola 2017!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dagarna publicerat statistik i Öppna jämförelser - grundskola. Där kan intresserade jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2016/17.
Allt går att läsa på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanvägd ranking gällande resultat
(låg ranking är ett gott resultat).

Kommuner

2014

2015

2016

2017

Bollebygd

145

29

32

11

Herrljunga

134

83

128

48

Vårgårda

79

238

168

162

Borås

81

74

118

136

Tranemo

242

192

241

233

Svenljunga

215

269

254

253

Mark

133

173

90

170

Härryda

21

34

49

42

Alingsås

43

89

34

81