Skolelever arbetar på sina datorer på Töllsjöskolan

07 december 2018

Femtonde bästa skolkommun i landet

Bollebygd är femtonde bästa skolkommun i landet. Det visar resultatet i den årliga undersökningen öppna jämförelser för grundskolan, som genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Öppna jämförelser jämför och rankar landets grundskolor i alla 290 kommuner. Rankingen är ett sammanvägt resultat i grundskolan och Bollebygds kommun är fortsatt kvar i toppen och hamnar alltså på plats 15. Det kan jämföras med plats 11 i förra årets ranking.

- Ett gott betyg för duktiga elever och professionella lärare i Bollebygd. Tillsammans arbetar de målinriktat och flitigt varje dag för att lyckas, säger utbildningschef Annelie Fischer.

Allt fler niondeklassare når kunskapskraven

Öppna jämförelser visar att allt fler elever i årskurs 9 i Bollebygd uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Den siffran ligger på 86,5 procent. Bland eleverna i nian ökar också det genomsnittliga meritvärdet och ligger på 247,7. Andelen behöriga niondeklassare till gymnasiet ökar också något för alla inriktningar och ligger mellan 91-94 procent.

I de nationella proven för elever i årskurs tre ökar antalet som deltagit i och klarat alla delprov i matematik från 61 till 73 procent. Däremot minskar antalet elever i trean som deltagit och klarat alla delar i svenska och ligger i år på 69 procent.

All statistik i öppna jämförelser hämtas från Skolverket och Statistiska centralbyrån. I jämförelse med grannkommunerna ligger Bollebygd också mycket bra till. Härryda hamnar på plats 60, Borås på plats 121 och Mark på plats 189.

Mer information om öppna jämförelser grundskola

23:e plats i undersökningen "Bästa skolkommun"

I november placerade sig Bollebygds kommun på 23:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års undersökning ”Bästa skolkommun”, som genomförs av Lärarförbundet. Det är en förbättring med 87 placeringar jämfört med året innan. Läs mer om Bollebygds resultat i "Bästa skolkommun".