24 oktober 2017

Fira FN-dagen

Idag, den 24 oktober, firar vi den internationella FN-dagen.

Den 24 oktober varje år firas FN-dagen och i år är det 71 år sedan grundandet av de Förenta Nationerna. Sedan grundandet av FN har det huvudsakliga målet varit att främja internationellt samarbete, och varje dag sedan dess har FN arbetat för att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, och fred och säkerhet för alla människor världen över.

Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder, för alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

I Bollebygd

I Bollebygd kommer lärare att prata om FN och de globala målen under dagen för att öka kunskapen om FN:s arbete. Årskurs tre på Bollebygdskolan har tagit fram ett bildspel om Fn:s arbete kring barnfattigdom och hur det ser ut i Sverige. Bildspelet kommer att visas för de yngre eleverna på skolan.

Vill du veta mer om FN:s globala mål? Besök globalamalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.