Bo Hejlskov Elvén

31 oktober 2016

Föreläsning av Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén föreläste på Bollebygdskolan om problemskapande beteende och låg-affektiva metoder.

Bo Hejlskov Elvén var den 27 oktober och föreläste och mötte all personal inom skola, förskola, LSS och äldreomsorg i Bollebygds kommun.

På kvällen kom ett 90-tal föräldrar och andra betydelsefulla vuxna för barn och ungdomar.

Låg-affektiva metoder

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

Föreläsningen handlade om problemskapande beteenden, med fokus på hantering av beteendet. Metoderna som han har introducerat bygger på affektteori och neuropsykologi och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Föreläsningen tog upp både teori och praktik med målet var att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grund, vilket han lyckades med genom kunskap och en stor portion humor.