Lego

31 mars 2017

Inkomsttaket för maxtaxan höjs den 1 april 2017

Från och med den 1 april 2017 är det nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Bollebygds kommun med anledning av att inkomsttaket i maxtaxan höjs.

Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan blir 45 390 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 313 kronor till 1362  kronor per månad och högsta taxan för ett barn i fritidshem höjs från 858 kronor till 908 kronor.

För barn över 3 år i förskola gäller även följande förändringar:                                  

(Gäller from september det år man fyller 3)

Tidigare har reduktionen legat på 9 månader och ordinarie avgift har betalats för juni-augusti, nu är den istället omfördelad på 12 månader.

Barn med max 15 timmar, lediga skollov

Om schemat är på max 15 timmar är placeringen avgiftsfri om man följer skolans läsårstider, detta motsvarar 525 timmar per år.

Barn med max 15 timmar med placering även på skolans lov

Vill man närvara även loven, har man tidigare betalt för juni-aug. Detta kommer också fördelas på 12 månader.

Avgiften motsvarar 3 månadsavgifter enligt Förskoletaxans intervall 0 - 15 timmar utan reduktion,  men utslagen på 12 månader.

Det blir för:
Barn 1: 0,6 procent
Barn 2: 0,4 procent
Barn 3: 0,2 procent
på familjeinkomsten under årets alla 12 månader.  

Om man ligger på 15 timmar och inte gör något val, hamnar man automatiskt på placering med lov.

Ändring av 15 timmars placering, måste anmälas till barnomsorgsassistenten via mail eller telefon.