Barn leker ute på gården på Eriksgårdens förskola i Bollebygd

19 oktober 2018

Kommunen har brist på förskoleplatser i Bollebygd

Kommunen har för närvarande stora svårigheter att erbjuda förskoleplatser i Bollebygds centralort.

Vi arbetar för att få till provisoriska lösningar i form av moduler, men arbetet har dragit ut på tiden och i dagsläget finns inte något datum när modulerna kan vara på plats.

- Vi tycker det här är en mycket olycklig situation och vi har full förståelse för att föräldrar blir både arga och besvikna. En lösning dröjer på grund av att modulerna blivit dyrare än beräknat. Om allt går som det ska hoppas vi kunna ha moduler på plats i vår, säger utbildningschef Annelie Fischer.

Moduler dyrare än beräknat - kräver nya politiska beslut

Modulerna innebär runt 80 nya förskoleplatser och ska placeras i anslutning till den gamla Bollebygdskolan och den provisoriska förskolan Pärlan med cirka 40 platser. Men efter att politikerna tog beslut i juni har prisbilden förändrats. Marknaden för moduler är ansträngd och kostnaderna har drivits upp efter att de första beräkningarna togs fram i våras. Även kostnader för markarbete har ökat. De anbud som kom in vid upphandlingen var därför mycket dyrare än beräknat, vilket gör att nya beslut nu måste tas i flera politiska nämnder om att skjuta till pengar.

Innan tillfälliga moduler är på plats kommer kommunen endast att kunna erbjuda förskoleplatser i Bollebygd i den mån platser blir lediga. Enligt skollagen måste alltid hänsyn tas till befintliga barngruppers åldrar och sammansättning vid placering.

Lediga förskoleplatser i Töllsjö

Av de sex förskolor som finns i kommunen, finns fyra i centralorten Bollebygd, en i Olsfors och en i Töllsjö. Som kommun har vi en skyldighet att erbjuda barn en förskoleplats senast fyra månader efter att en ansökan kommit in, om inte föräldrarna önskar ett senare datum. Det finns i dagsläget platser att erbjuda på förskolan i Töllsjö. Om föräldrar kan tänka sig att ta en plats i Töllsjö är det möjligt att stå för överflyttning till Bollebygd, när plats finns. I Olsfors klarar kommunen efterfrågan med viss svårighet.

Dialog förs med berörda

Kommunen har skickat ut information till berörda föräldrar och för en dialog kring plats för just deras barn.

- Vi förstår att det här innebär svårigheter för många föräldrar som bor i Bollebygd och som kan behöva vänta på plats eller få köra extra långt för att lämna och hämta sina barn. Vi söker återigen dagbarnvårdare som ett alternativ för de föräldrar som önskar, säger Annelie Fischer.

Synpunkter på förskoleplatser

Om du har synpunkter eller klagomål kring förskoleplatser så använd vår digitala synpunktshantering. Där kan du fylla i ett formulär med dina synpunkter som sedan skickas in till oss för vidare hantering.