Specialpedagogik

Specialpedagoger finns på alla våra skolor och förskolor. De arbetar med barn och ungdomar på både individ- grupp och organisationsnivå för en god lärandemiljö. De verkar för att barn och elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver och att de stimuleras till lust att lära.

Specialpedagogen

  • deltar i pedagogiska samtal med elever, personal och ledning.
  • ger handledning och rådgivning.
  • stödjer samarbetet mellan personal och vårdnadshavare.
  • genomför pedagogiska utredningar och analyserar dessa för att arbeta upptäckande och förebyggande.
  • arbetar lösningsfokuserat som utvecklar former för pedagogisk mångfald.