Studiestöd

Studiehjälp

Studiehjälp kan du i allmänhet få från och med kvartalet efter du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp beviljas för gymnasiala studier t.ex. vid gymnasieskola, folkhögskola och kommunal vuxenutbildning. För att du ska beviljas studiehjälp måste du studera på heltid.  Du kan läsa mer om studiehjälp på CSN:s hemsida

Studiemedel

Studiemedel kan beviljas tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Studiemedel består av ett skattefritt studiebidrag och ett studielån som ska betalas tillbaka med ränta. Studiemedel beräknas per vecka och lämnas för det antal hela kalenderveckor som du studerar. För att kunna beviljas studiemedel måste studietakten vara minst 50 procent. På CSN:s hemsida finns mer information om studiemedel.
Du kan också snabbt och enkelt direkt via webbplatsen ansöka om studiemedel. Det enda du behöver är en e-legitimation. På det här sättet riskerar du inte att missa att fylla i någonting och få ansökan i retur. Det innebär både snabbare beslut och snabbare pengar.

Korttidsstudiestöd

Om vill pröva på studier under en kortare tid kan du ansöka om korttidsstudiestöd. Kurser som du får läsa med korttidsstudiestöd är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och introduktion till vuxenutbildning på grundskolenivå eller gymnasienivå.
Bidraget, som kan sökas av personer mellan 20-64 år, är på 82 kronor per timme. Studerar du på heltid kan du få bidraget under två veckor. Bidraget är skattefritt, men inte semesterlönegrundande eller pensionsgrundande.

Mer information och ansökningsblanketter finns på LOlänk till annan webbplats och TCOlänk till annan webbplats hemsida.