Ritning över nya återvinningscentralen

Ritning över nya återvinningscentralen

Information ombyggnation ÅVC

Nu är byggprocessen igång med ombyggnationen av Råssa återvinningscentral. Det är ett projekt som kommer att pågå under hela 2018.

Byggprocessen är i full gång. Under tiden byggnationen pågår finns en provisorisk återvinningscentral. Vi kommer löpande att informera om ombyggnationen här på webben.

På den provisoriska återvinningscentral kan man lämna alla fraktioner förutom förpackningar. Den provisoriska återvinningcentralen ligger i direkt anslutning till den gamla. Samma infart och öppettider som tidigare. Förpackningar kan man lämna på kommunens fem återvinningsstationer, den återvinningsstation som tidigare fanns inom återvinningscentralens området är borttagen och kommer inte att finnas tillgänglig under ombyggnationen.

Den provisoriska återvinningscentralen har en mindre yta än tidigare, detta kan innebära lite längre väntetid. Försök att undvika att komma på de mest populära tiderna det vill säga direkt vid öppning på vardagar eller vid tolv tiden på lördagar. Vi hoppas att alla har tålamod och överseende med att det kan bli lite rörigt på den provisoriska återvinningscentralen.