Soptunnor

Sophämtning

Här hittar du aktuell information om sophämtning och källsortering.

Utebliven sophämtning på grund av halka

Just nu i februari är sophämtningen försenad i vissa områden på grund av svår halka. Här kan du läsa mer.  

Kärlens placering

​Kärlen ska placeras så nära farbar väg som möjligt så att de kan tömmas på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.

Påsar

För matavfall använder vi en miljövänlig "biopåse". Denna har ersatt den svarta påsen som användes tidigare. Den nya biopåsen är gjord av biologiskt nedbrytbar plast. Biopåsen levereras med sopbilen. När du behöver nya så knyter du en påse på kärlets handtag. Det går bra att använda de gamla svarta plastpåsarna du har hemma tills dessa tar slut. För brännbart avfall levereras inte några påsar. Den nya biopåsen införs på försök under två år. Tänk på att bara använda biopåsen till det den är avsedd för.

Tvåkärlssystem

Vi använder tvåkärlssystem, där ett kärl är avsett för matavfall och det andra för brännbart avfall. Det brännbara avfallet är sådant som inte kan sorteras och lämnas till återvinningsstationerna eller återvinningscentralen. Läs mer på fliken om källsortering.

Förpackningar

Tänk på att tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och kartong, metallförpackningar, glasförpackningar och batterier ska lämnas vid de lokala återvinningsstationerna. Att lämna förpackningen i avfallskärlet är både miljömässigt- och ekonomiskt osmart. Du har redan betalt avfallshanteringskostnader till förpackningsindustrin då du köper varan i förpackningen. Om du lägger förpackningar i avfallskärlet betalar du en andra gång eftersom avfallskollektivet får betala för både transport och behandling av förpackningen och därigenom kommer den kostnaden på din renhållningsfaktura. Av det som läggs i restavfallet är det endast 48 procent som ska ligga där (enligt plockanalys 2017).

Farligt avfall

Kärlen får inte innehålla elektronik, metall, glas eller farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, glykol, lågenergilampor, lysrör, kvicksilverlampor, bekämpningsmedel, kvicksilver från febertermometrar, elektronik, lim- och färgrester, lösningsmedel, fotokemikalier, oljor och oljefilter. Farligt avfall och annat grovavfall lämnas på Råssa återvinningscentral.

Alla kärl ska vara uppmärkta med tagg (svart plastmarkering stor som en femkrona) och etikett för att entreprenören ska kunna tömma sopkärlen.

Halkbekämpa vintertid

Under vintertid kan du hämta grus (cirka en hink per gång) gratis på Råssa återvinningscentral för att sanda vid kärlet. Om det inte går att köra på vägen kommer inte dina kärl att tömmas. Vid dessa tillfällen kan du ställa två plastsäckar med vardera brännbart- och matavfallspåsar i, så hämtas plastsäckarna vid nästa tömningstillfälle.