Utebliven sophämtning

Här kan du anmäla om er soptunna ej blivit tömd.

Utebliven sophämtning kan bero på många olika orsaker. Kraftigt snöfall, felvänt kärl, ej åtkomligt, ej framdraget o.s.v.

Här nedan kan du anmäla att du inte fått sophämtning. Vi kommer sedan att meddela orsaken via e-post, telefon eller brev.


User information
Jag vill bli kontaktad via: *
Multiple selection