Extra kärlplatser vintertid

Snö och halka gör det många gånger svårt att tömma ditt sopkärl. På vissa områden är framkomligheten begränsad så att sopbilen inte alls kommer fram. För att sophämtningen ska fungera i dessa områden ställer tekniska kontoret ut kärl dit du kan gå för att slänga ditt avfall.

Områden med begränsad framkomlighet

Töllsjö

Vid affären, där finns två stycken 660 kärl för brännbart avfall och två stycken 140 liters kompostkärl för matavfall.

Hultafors

Vid stationen, planen finns ett styck 660 kärl för brännbart avfall och en styck 140 liters kompostkärl för matavfall

Olsfors/Bollebygd

Vid Råssa återvinningscentral, utanför staketet finns två styck 660 kärl för brännbart avfall och två stycken 140 liters kompostkärl för matavfall.