Hitta bostad

Bollebo

Bollebo, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, är det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget. De erbjuder trivsamma bostäder i en grön och positiv bomiljö.

Bollebo äger och förvaltar cirka 400 hyreslägenheter. 269 lägenheter finns  i Bollebygd, 40 i Olsfors och 9 i Töllsjö. Stiftelsen äger även 80 lägenheter som räknas som särskilt boende på Bollegården. Dessa lägenheter fördelas av kommunen genom biståndsbedömning.

Du kan välja att bo i hyreshus eller radhus. Dessutom har Bollebo service- och grupplägenheter på Bollegårdens servicehus. 
Kontakta: Bollebo, Ballebovägen 4, 517 22 Bollebygd
www.bollebo.se »länk till annan webbplats

HSB

Bostadsrättsföreningen HSB Höga har 180 lägenheter i Högaområdet i Bollebygds tätort. Hälften av lägenheterna är i markplan med egen uteplats.

Kontakta: Distriktskontor Borås, Box 550 50, Torstensonsgatan 42,
504 02 Borås
Telefon: 0771-101030 Fax: 033-104940

Strand AB

Äger och förvaltar 120 hyreslägenheter, alla belägna centralt i Bollebygd.

Kontakta: Strand AB, Telefon: 0301-46 250
www.strandab.se »länk till annan webbplats