Kommunal tomtkö

Välkommen att ställa dig i Bollebygds kommuns tomtkö. Tomtkön är till för privatpersoner som vill köpa en småhustomt för att bygga ett eget boende. 

Du kan fylla i anmälan direkt här på webben, eller skriva ut anmälningsblanketten till höger och skicka in. För att registreras i tomtkön måste du även betala in en anmälningsavgift om 300 kronor, som också gäller som avgift för innevarande kalenderår. Därefter betalar du en avgift om 300 kronor per år. 

Observera att registrering i tomtkön görs först när både anmälan och inbetalning kommit in.Inbetalning görs genom att avgiften sätts in på Bankgiro 5932-7304. Märk betalningen med "tomtkö" samt ditt namn och personnummer.

Genom att fylla i dina uppgifter här godkänner du att de registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Innan du skickar in anmälan ska du också ha tagit del av kommunens regler för tomtkö.Här kan du ange om du/ni har önskemål om tomt eller småhus inom ett visst område. Uppgiften är enbart underlag för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt/småhus.