Vy över kommande Tyftet 3

Kommande områden

Samhällsbyggnadsförvaltningen projekterar för kommande försäljning av småhustomter inom Bergadalen (etapp 2 och 3) och inom Tyftet (etapp 3 - Olofs väg). Enligt rådande planering kommer tomterna vara klara för försäljning under 2019/2020.

Inom Bergadalen kommer cirka 20 kommunala tomter och 15 privata tomter tas fram. Inom Tyftet planeras för ytterligare cirka åtta kommunala tomter, samt ett LSS-boende.

På längre sikt arbetar förvaltningen med översiktsplan, planprogram samt detaljplaner för flera områden, bland annat i syfte att möjliggöra bostäder. Du kan läsa mer om kommunens planarbete på vår webbplats.