Vy över delar av Tyftet

Tyftet

Området ligger i norra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer från centrum. Området är uppdelat i tre etapper. De tolv kommunala tomterna i etapp 1 är alla sålda. Etapp 2 omfattar 31 tomter med försäljningsstart 2017, varav drygt hälften är sålda. Etapp 3 omfattar cirka 8 kommunala tomter, med förväntad försäljningsstart 2019/2020.

Tyftet etapp 2

Tomt nr

Fastighet

Storlek

Pris

Status

Tomt 1

Erikstorp 1:229

787

750 000


Tomt 2

Erikstorp 1:230

693

750 000


Tomt 3

Erikstorp 1:236

852

800 000


Tomt 4 

Erikstorp 1:235

983

800 000

Reserverad

Tomt 5

Erikstorp 1:234

901

800 000

Reserverad

Tomt 6

Erikstorp 1:242

1007

850 000

SÅLD

Tomt 7

Erikstorp 1:241

1060

850 000

SÅLD

Tomt 8

Erikstorp 1:240

797

850 000

SÅLD

Tomt 9

Erikstorp 1:244

925

850 000

SÅLD

Tomt 10

Erikstorp 1:245

868

800 000


Tomt 11

Erikstorp 1:246

658

700 000


Tomt 12

Erikstorp 1:247

821

800 000

SÅLD

Tomt 13

Erikstorp 1:248

816

800 000


Tomt 14

Erikstorp 1:249

781

750 000

SÅLD

Tomt 15

Erikstorp 1:250

782

750 000

SÅLD

Tomt 16

Erikstorp 1:251

821

750 000

SÅLD

Tomt 17

Erikstorp 1:252

903

750 000

SÅLD

Tomt 18

Erikstorp 1:266

928

850 000

SÅLD

Tomt 19

Erikstorp 1:265

943

850 000

SÅLD

Tomt 20

Erikstorp 1:264

875

850 000

SÅLD

Tomt 21

Erikstorp 1:263

912

850 000

SÅLD

Tomt 22

Erikstorp 1:262

927

850 000

SÅLD

Tomt 23

Erikstorp 1:261

956

850 000

SÅLD

Tomt 24

Erikstorp 1:258

990

800 000

SÅLD

Tomt 25

Erikstorp 1:257

779

800 000

SÅLD

Tomt 26

Erikstorp 1:256

807

800 000


Tomt 27

Erikstorp 1:255

854

750 000

SÅLD

Tomt 28

Erikstorp 1:254

840

800 000

SÅLD

Tomt 29

Erikstorp 1:253

950

800 000

SÅLD

Tomt 30

Erikstorp 1:260

884

800 000

SÅLD

Tomt 31

Erikstorp 1:259

895

800 000

SÅLD

Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst två våningar, inklusive suterrängvåning och inredningsbar vind uppföras. Suterrängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om tre meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.

Det är viktigt att tänka på att tomterna inte är byggklara, utan kommer behöva bearbetas inför byggnationen.