Framtidens nät

Det gamla kopparnätet kommer på sikt att ersättas med fibernät. Detta pågår för fullt i hela Sverige.

Vissa långt ut belägna fastigheter kommer att erbjudas trådlöst alternativ när deras kopparnät släcks ner. Det kan ske med antenn på fastigheten om mobilnätet inte räcker till.

Bredband via fiber eller koppar?

Läs mer på Telias och Zitius webbplatser. Länkar finns i högerkolumnen.