Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning och varmvatten.

Fjärrvärme är värme som produceras i ett fjärrvärmeverk och sedan distribueras till kunderna via kulvertnät i marken. I Sverige är fjärrvärmen nästan helt tillverkad av förnyelsebara energikällor. Fjärrvärme ger ett självgående system med lågt underhållsbehov. Fjärrvärme kan också produceras småskaligt, i mindre värmeverk. Den kallas ibland närvärme.

I Bollebygd ägs fjärrvärmenätverket av Bollebygds fjärrvärme AB.