Beställning av kartunderlag

Här kan du beställa kartunderlag inför din ansökan om bygglov, ansökan om tillstånd till enskilt avlopp, anmälan om värmepump etc.

Fyll i formuläret för att beställa karta. Enklare kartor får du normalt inom några dagar, medan  avancerade kartunderlag som nybyggnadskartor kan ta 6-8 veckor. Vi tar ut en avgift för kartor. För nybyggnadskarta (eller förenklad bygglovskarta) som krävs vid bygglov tas kartavgiften ut separat. I övriga ärenden ingår kartavgiften i tillstånds- eller anmälningsavgiften.


Jag behöver kartunderlag för ansökan/anmälan om... *
Om du är osäker på vilken karta du behöver, kan du sätta ett kryss i rutan "Annat", och beskriva med egna ord vilken typ av byggnation eller anläggning det gäller. Vi kontaktar dig om något är oklart.
Multiple selectionJag vill ha utdraget i följande format: *
Multiple selection