Gällande detaljplaner

  • 05 maj 2015

    40. Detaljplan för Örlid 1:39 och 1:54, Gång och cykelväg vid Gesebolsvägen (väg 1759), Olsfors