Bostadsförsörjningsprogram

Den 27 april 2017 antog kommunfullmäktige kommunens första bostadsförsörjningsprogram för tidsperioden 2017-2026. Programmet utgör underlag och analys för kommunens framtida bostadsplanering.

Bollebygd är en av många kommuner i Västra Götaland som har ett underskott på bostäder. Kommunen har de senaste åren vuxit kraftigt i befolkning och nya bostäder behöver byggas. Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild över bostadssituationen i kommunen och innehåller vägledande inriktningar för hur kommunen ska utveckla bostadsbeståndet.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett levande dokument som årligen ska följas upp och uppdateras. Ta del av den senaste versionen häröppnas i nytt fönster.