Djurskydd

Den 1 januari 2009 övertog länsstyrelserna ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna. Det innebär bland annat att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, tel.nr. djurskydd: 010-224 50 50