02 mars 2018

Detaljplan för Odinslund ute på samråd

Förslag till detaljplan för del av Flässjum 4:97, ODINSLUND är nu ute på samråd.

Detaljplanens syfte är att förtäta befintligt bostadsområde med cirka 24 bostäder i tre flerbostadshus.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 26 mars 2018. Läs mer om detaljplanen här.