Illustration av Malmgården

Illustration av Malmgården

25 november 2016

Detaljplan i Bollebygds centrum har vunnit laga kraft

Detaljplan i Bollebygds centrum har vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige antog den 13 oktober detaljplanen för Flässjum 1:7 m.fl., Malmgården, Bollebygds kommun.

Detaljplanen möjliggör för cirka 75 lägenheter med centrumlokaler i bottenvåningen mot Göteborgsvägen. Planen innebär också flytt av Tingshuset för att skapa en parkmiljö i anslutning till den nya centrumbebyggelsen.

Mer information

Läs mer om detaljplanehandlingarna under Gällande detaljplaner.