Felsorterat och farligt avfall i matavfallspåsen.

22 december 2017

Hälften är felsorterat i gröna sopkärlet

Hälften av avfallet som läggs i det gröna sopkärlet är felsorterat. Det visar kommunens plockanalys.
– Ungefär så ser det ut i de flesta kommuner, säger Jenny Forsberg, teknisk chef i Bollebygds kommun.

Under hösten 2017 gjorde vi en plockanalys av hushållsavfallet i kommunen. Det är precis som det låter – avfallspåsarna öppnas och plockas isär för att vi ska kunna analysera hur avfallet sorteras. Vi får ett genomsnitt av hur Bollebygdsborna sorterar sitt avfall och vi kan därmed anpassa våra informationsinsatser efter behovet. Vi kan också jämföra med den analys som gjordes 2014.

Analysen visar att endast hälften (48 procent) av det som ligger i det gröna kärlet är rätt sorterat. Resten borde sorterats ut som förpackningar eller matavfall. Men Bollebygdsborna har blivit bättre på att sortera ut sitt matavfall, andelen matavfall som är rätt sorterat har ökat. Men tyvärr har andelen felsorterat farligt avfall också ökat. I förra undersökningen hittade vi inget farligt avfall i hushållssoporna, men i år hittades både batterier, elektronik och mediciner. Den totala mängden farligt avfall motsvarar 500 kg i hela kommunen på ett år. Det hamnar sedan på våra åkrar i form av biogödsel.

Under 2018 kommer vi att informera våra kunder om betydelsen av att källsortera och ge konkreta tips som underlättar.
– Det ska vara lätt att sortera rätt, säger Jenny Forsberg.

Har du frågor om källsortering är du välkommen att kontakta kommunens tekniska kundtjänst. På vår webbplats finns mer information och en sorteringsguide.