09 juli 2018

Läget angående torkan

Den svåra torkan fortsätter. Bollebygds kommun uppmanar allmänheten att spara på vattnet i förebyggande syfte. Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Bollebygds kommun uppmanar kunder med kommunalt dricksvatten i hela kommunen att vara sparsam med vattenförbrukningen i förebyggande syfte. Det innebär exempelvis att vattna sparsamt, använd inte slang eller vattenspridare. Vattna inte gräsmattor och undvik att tvätta fasaden och bilen. Den som har egen brunn ansvarar själv för att vattnet räcker till. Fler tips finns under fliken vattenbrist och torka.

Länsstyrelsens beslut om att att förbjuda vattenuttag ur åar och vattendrag fattades den 5 juli 2018. Läs mer om vad förbudet innebär på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

Länsstyrelsen informerar kontinuerligt om vattenläget i länetlänk till annan webbplats.

Det råder fortsatt eldningsförbud i Bollebygds kommun. På räddningstjänstens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om läget angående brandrisken.

Tack för att du hjälper till och visar hänsyn mot natur och miljö.