09 oktober 2018

Markarbeten på Malmgården

Nu påbörjas markarbeten på området Malmgården vid Tingshuset i centrala Bollebygd.

Området Malmgården kommer att spärras av för trädfällning under fredagen, om det blåser för mycket kommer arbetet med att fälla träd att fortsätta under måndagen.

Under vecka 39 kommer LP-Entreprenad att etablera sig på området och påbörja markarbeten, samt arbeten för vatten och avlopp.

Detaljplan för området Malmgården

Ta del av planerna för området i detaljplan för för Flässjum 1:17 med flera, Malmgården.