Uppmaningen att spara på vattnet i Töllsjö är nu borttagen.

Stort tack alla Töllsjöbor! Efter vår uppmaning att spara på det kommunala dricksvattnet minskade vattenförbrukningen avsevärt.

På grund av detta och att det nu kommit regn kan kommunen häva uppmaningen att spara på vattnet.