09 mars 2018

Utebliven sophämtning på grund av halka?

Det är fortfarande många vägar i kommunen som inte är farbara på grund av isbeläggning. Extra kärl finns på specifika platseröppnas i nytt fönster .

Där kan du lämna brännbart restavfall och matavfall. Det är inte tillåtet att lämna annat än ditt ordinarie hushållsavfall från ditt gröna och bruna kärl i dessa extra kärl.

Även om många isiga vägar har flisats (sandats) så räcker det inte alltid för att sopbilen ska kunna köra trafiksäkert.

Det går även bra att ställa en säck bredvid ditt ordinarie kärl, så tar sopbilen det vid nästa tömning. Tänk på att ha olika säckar för restavfallet och för matavfallet.