09 mars 2018

Vattenläckan i Töllsjö fredag 9 mars är nu åtgärdad

Dricksvattnet kan vara lite grumligt efter läckan. Spola kallvatten under 10-15 minuter.

Missfärgning (brunt eller svart vatten) kan bero på underhållsspolningar på ledningsnätet eller flödesändringar på ledningsnätet. Spola kallvatten i 10-15 minuter tills eventuell missfärgning försvinner. Grått eller "mjölkigt" vatten beror ofta på luft i ledningen. Om problemet kvarstår kontakta teknisk kundtjänst tekniska@bollebygd.se.