Bollebygds kommun

Europa Direkt Sjuhärad

Europa Direkt är ett nätverk med informationskontor i alla EU-länder.
I Sverige finns 20 Europa Direktkontor, varav ett i Sjuhärad.
Europa Direkt Sjuhärads huvuduppgift är att sprida information och
kunskap om EU samt att stimulera till debatt om EU-frågor som är av betydelse för invånarna i Sjuhärad.
Vårt kontor ligger i Krafthuset,Vikingsborgs gränd 4, 517 83 Bollebygd
Vi har öppet Måndag 15-21, Onsdag 15-21 och Fredag 15-23.
Det går även att kontakta oss på formuläret nedan.


Hos oss kan du:

  • Få informationsmaterial om EU
  • Få svar på dina frågor om EU och EU:s institutioner
  • Följ gärna våra aktiviteter genom vår sida på facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Invigning av det Europeiska temaåret
för utvecklingssamarbete 2015 länk till annan webbplats

Hur ska Sverige påverka den globala utvecklingsagendan under 2015? Under invigningen kommer Sveriges internationella röst under detta betydelsefulla år att diskuteras. Milleniemålen ska ersättas av en ny hållbar utvecklingsagenda och Sverige firar dessutom 20 år som EU-medlem.  Bland talarna syns biståndsminister Isabella Lövin, Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka, Concord Sveriges styrelseordförande Kristina Henschen och tf. chef för EU-kommissionens representation i Sverige Johan Wullt. Tid: 09.00–10.30. Anmälan görs senast 4 februari.

Läs mer »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Invigningen kommer ochså att webbsändas på www.regeringen.se »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAtt påverka och påverkas av EU - Ett mellanvalsperspektiv på ungas EU-medborgarskap länk till annan webbplats

Konferensen äger rum måndagen den 9 februari kl. 09.30-16.00 på Europahuset i Stockholm. Kursen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar med unga och inflytande i kommun, skola och föreningsliv och samarrangeras av Europaparlamentet, EU-kommissionen, European Youth Forum och LSU. För anmälan, Sista anmälningsdagen är 30 januari!

Läs mer och boka»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vill du veta mer om möjligheter till arbete och praktik inom EU?

Under våren deltar Universitets- och högskolerådet och våra EU Career-ambassadörer vid flera karriärmässor och berättar om att arbeta och praktisera inom EU:s olika institutioner. Under januari, februari och mars kan du träffa oss i Uppsala, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Lund. 

Läs mer om mässornalänk till annan webbplats


Vill du arbeta som volontär i Italien !
Nu finns chansen, läs mer via nedanstående länk


http://europa.eu/expo2015/node/112länk till annan webbplats
- Tips för lärare som söker inspirerande utbildningsmaterial om EU


Är du lärare och letar efter spännande material om EU? EU:s lärarrum erbjuder dig en mängd olika material till barn i alla åldrar.

http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htmlänk till annan webbplats


-Visste du att Västra Götalandsregionen bevakar vår regions intressen i Bryssel?


Hitta kontakt uppgifter på nedanstående länk:

http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.htmllänk till annan webbplats


Nu inleds det Europeiska utvecklingsåret 2015!

2015 kommer att bli ett speciellt år, med milleniemålen som nu ska vara uppfyllda och nya mål som ska ersätta de gamla. Utvecklingsåret (European Year for Development) blir ett unikt tillfälle att öka medvetenheten om utveckling i hela Europa. Ska fattigdomen i världen utrotas så är 2015 ett utmärkt år att sätta spaden i jorden och börja jobba på allvar! Vill du veta mer om vad EYD 2015 kommer att betyda? http://bit.ly/1qWAs1plänk till annan webbplats


Arbetstidsdirektiv - gör din röst hörd!

EU-kommissionen har nu inlett en omfattande översyn av arbetstidsdirektivet. Det ska undersökas vilka ändringar som skulle behövas för att skapa de arbetstidsregler som bäst uppfyller behoven hos både arbetstagare och före- tag, offentlig sektor samt konsumenter i hela EU. Det nuvarande direktivet fastställer gemensamma minimikrav för arbetstagare i alla EU-länder. Det finns bl.a. regler kring rast under arbetstid, dygns- och veckovila samt en årlig betald semester för arbetstagare. Fram till den 15 mars 2015 har du möjlighet att tycka till om arbetstidsdi- rektivet inom ramen för EU-kommissionens offentliga samrådlänk till annan webbplats. Mer information om direktivet hittar du på EU-kommissionens hemsidalänk till annan webbplats.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=SVlänk till annan webbplats

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=89&newsId=2160&furtherNews=yeslänk till annan webbplats


Europeiska socialfonden

Den 3:e december 2014 godkände EU- kommissionen Socialfondsprogrammet för 2014-2020. På  ESF: S hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du nu ta del av de olika programdokument. De första utlysningarna förväntas starta under januari - mars 2015.


Sveriges medlemskap i EU 20 år  ska uppmärksammas under 2015


Fakta:

  • Hölls 13 november 1994.
  • Frågan som ställdes var "Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?"
  • Valdeltagandet var 83,3 procent. 5,4 miljoner väljare röstade.
  • Ja fick 52,3 procent, drygt 2,8 miljoner röster.
  • Nej fick 46,8 procent, drygt 2,5 miljoner röster.
  • Knappt en procent röstade blankt, 49 000 röster.
  • Utslaget innebar att Sverige blev medlem i EU 1 januari 1995. (TT)


Ut o resa i Europa? Hämta hem recept utomlands.


Ett recept som skrivits ut av en läkare i ditt hemland gäller i alla EU-länder

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

. Men läkemedel som är utskrivna i ett land kanske inte finns i det andra landet eller säljs under ett annat namn.

Från den 25 oktober 2013 kan du fråga efter ett särskilt recept som är avsett att användas i ett annat EU-land. Det har utformats för att hjälpa apotekaren att förstå receptet, vilka verksamma ämnen som ingår och doseringen.

Läs mer här »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vice-President för EU- kommissonen , Jyrki Katainen , presenterarade under veckan EU:s investeringar.

Se här » http://europa.eu/!uD68Jrlänk till annan webbplats


18- 25 år ? Skriv vad du tycker om ett utvidgat EU och vinn en resa till BRYSSEL

http://event.iservice-europa.eu/sv/skrivtavlinglänk till annan webbplats


Vi skulle vilja veta veta vad du tycker om den service du fått på vårt EU kontor- hjälp oss att besvara några enkla frågor via länken.
Tack för hjälpen Europa Direkt Sjuhärad

Här är länken: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014länk till annan webbplatsTidsmaskinen: Hur EU:s politik har förändrat vår vardag de senaste 35 åren

När Europaparlamentet inleder en ny femårig mandatperiod och en ny EU-kommission tar form kan det vara dags att göra en återblick hur EU har påverkat våra liv de senaste 35 åren. Med vår tidsmaskins-applikation går resan tillbaka till 1979, året då det första EU-valet hölls. Läs mer och ta resan tillbaka i tiden.
Läs resten av artikeln på Europaparlamentets hemsida.länk till annan webbplats
Ladda ner artikeln i pdf-formatlänk till annan webbplats
 Alla nyheter om Europaparlamentet på Europarllänk till annan webbplats


Lena Ek, miljöminister (c)

EU:s miljöpolitik påverkar även oss i Sjuhärad!

Tisdag 28 oktober träffas EU:s miljöministrar för ett miljörådsmöte och diskuterar hur hållbar utveckling kan bli en del av den europeiska planeringsterminen. Ministrarna kommer även att göra en halvtidsöversyn på Europa 2020-strategin, debattera EU-kommissionens förslag om riktlinjer till EU:s anfallshantering och enas om en ståndpunkt inför klimatmötet i Lima, Peru 1-12 december.

Trots vitt skilda viljor har EU-ledarna enats om nya klimat- och energimål för unionen. Men eftergifter har gjorts för bland annat Polen, för att alls få med dem på avtalet.


– Man skulle alltid vilja ha mer, men vill man ha till ett avtal då gäller det att förhandla och ge och ta, säger statsminister Stefan Löfven på presskonferensen den 23 oktober.

Överenskommelsen innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara 27 procent, vilket är en viss urvattning jämfört med det förslag som låg på bordet när EU-toppmötet startade.

Vad betyder detta för dig?

EU vill med sin energipolitik skapa en fungerande energimarknad, trygga energiförsörjningen samt främja energieffektivitet och energibesparingar. EU arbetar för att koppla samman medlemsländernas energinät.

EU-länderna bestämmer själva hur de ska använda sina energitillgångar och vilka energislag de vill använda. EU kan därför inte tvinga ett land att använda till exempel kärnkraft.

För att minska energikonsumtionen har EU infört regler om ekodesign, energideklaration av byggnader, märkning av hushållsprodukter och effektivare slutanvändning av energi och energitjänster.

Jobba för EU!

Läs mer om vilka möjligheter det finns:

http://ec.europa.eu/sweden/about-us/work-for-eu/index_sv.htmlänk till annan webbplats


Landsbygdsutveckling

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden – men även en del utmaningar. Här hittar du inspiration, information om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet samt kunskap och forskning om landsbygderna.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling.4.5abb9acc11c89b20e9e8000321.htmllänk till annan webbplatsJobba som volontär

Att jobba som volontär är ett bra sätt att bidra till samhället, hemma eller utomlands, samtidigt som man får nya vänner och erfarenheter.

Den europeiska volontärtjänstenlänk till annan webbplats förmedlar volontärplatser i Europa och på andra håll i världen. Tjänsten vänder sig till dig som är mellan 18 och 30 år.
Du får ersättning för kost och logi men ingen lön.

Vill du åka utomlands som volontär i mellan två månader och ett år?
Här kan du läsa mer:


Ny webbplats om EU i ditt närområde

Nu finns det en ny Webbplats för dig som vill veta vilka projekt i ditt närområde som är medfinansierat av EU.
Sanolikt finns dessa i ditt närområde och förmodligen kommer du bli förvånad över hur mycket som EU medfinansierar.
En söktjänst på webbplatsen visar alla utveklingsprojekt som pågår i ditt närområde.
Syftet är att öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och det lokala samhället. Klicka här för att komma till sidan EU nära dig.  http://www.eunaradig.se/länk till annan webbplats


Nyfiken på vilka svenska ledamöter som sitter i Europa Parlamentet fram till nästa val?


Kolla in bifogat blad, vem/vilka önskar vi bjuda in till debatt i Sjuhärad de kommande åren?

Svenska ledamöter av Europa Parlamentet 2014-2019 »PDF


Tveka inte att kontakta oss på Europa Direkt Sjuhärad !


Europaparlamentets ledamöter valde den 1 juli-2014 Martin Schulz till talman för ytterligare en period på två och ett halvt år, det vill säga fram till januari 2017. Schulz kommer från Aachen i Tyskland och var även talman under den andra halvan av den förra mandatperioden. Han fick 409 ja-röster av totalt 723 avlagda röster i den första valomgången.

Martin Schulz är den första person någonsin som blivit omvald till posten som talman i Europaparlamentet. I ett kort tal till kammaren strax efter valet sa han:

– Det är en särskild ära att bli omvald till talman. Jag kommer att ta den här uppgiften på största allvar, eftersom vi i parlamentet utgör den europeiska demokratins hjärta, med ansvar att anta lagar och se till att de genomförs.


UD:s reseinformation direkt i fickan

Nödläge i utlandet - vem ringer jag? Hur är säkerhetsläget i Brasilien? Kan jag resa utan pass till Schweiz? I den här appen finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa. UD önskar dig trevlig resa!

Läs mer om hur du kan få UD:s reseinformationlänk till annan webbplats direkt i fickan.

Kortavgifter inom EU

Sommaren är äntligen här och kanske planerar du att åka på solsemester utomlands? På Konsument Europas hemsidalänk till annan webbplats hittar du information om vad som gäller för kontantuttag och kortavgifter inom EU, Norge och Island.

Vill du vara med och påverka?

Då är Samråd om Europa 2020 - strategin något för dig!

Europeiska kommissionen vill få underlag till översynen av Europa 2020-strategin och få synpunkter på hur strategin kan vidareutvecklas. Efter avslutat samråd kommer kommissionen att analysera de inkomna svaren. På grundval av samrådsresultatet kommer kommissionen sedan i början av 2015 att lägga fram förslag till hur strategin kan vidareutvecklas för framtiden.

Samrådet pågår mellan den 5 maj och den 31 oktober 2014 och alla som önskar kan svara på samrådet på nätet eller skicka sitt svar/bidrag med mejl eller post på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.

Läs mer om samråd Europa 2020 strateginlänk till annan webbplats.

Att resa inom EU – vad gäller egentligen?

Nu i mars är det många som börjar planera sommarens semester! Många svenskar väljer att semestra i något av EU:s medlemsländer, men vet du egentligen vad det är som gäller? Kommer du ihåg vilka länder det är som har eluttag som kräver adapter för att du ska kunna använda din mobilladdare? Vad gäller om du vill ha ta med din hund på din semesterresa till Spanien? Vet du hur mycket alkohol du får ta med dig hem när du varit på resa i Tyskland?

Allt detta och mycket mer kan du få svar på i broschyren ”Att resa i Europa”! Broschyren kan laddas ner här http://bookshop.europa.eu/sv/att-resa-i-europa-2013-2014-pbNA3012850/länk till annan webbplats eller hämtas hos oss på Europa Direkt Sjuhärad.

Glöm inte att beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort, vilket gör att du har rätt till sjukvård i EU:s länder. Tänk på att kortets giltighetstid bara är tre år – är ditt kort fortfarande giltigt? Kortet beställer du gratis här:

https://www.forsakringskassan.se/servicewebb/start.do?op=12011länk till annan webbplats

Visste du om att du kan få hjälp av Konsument Europa?

När du handlar varor och tjänster inom Sverige och är missnöjd finns det konsumentvägledare i din kommun som hjälper dig med hur du kan gå vidare. Visste du att du kan få stöd även på EU-nivå? Har du handlat en vara som du är missnöjd med inom EU, på Island eller i Norge kan du får stöd av Konsument Europa. Om du har kontaktat säljaren av varan och du ändå inte har fått hjälp som du är nöjd med kan du vända dig till Konsument Europa.

Konsument Europa kan medla mellan dig och säljaren och informera om rättigheter och skyldigheter. För att lära dig mer om när Konsument Europa kan hjälpa dig, läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även få tips och råd om du ska köpa en bil i ett annat EU-land, eller biljetter till sportevenemang och konserter. Konsument Europa hjälper dig även genom att informera om vilka rättigheter du har till exempel om ditt flyg blir försenat eller inställt. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+

 ...är det nya EU-programmet för utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014-
2020. Det syftar till att öka kvalitén och relevansen av
kvalifikationer och kompetens. Människors personliga
utvecklingsmöjligheter och arbetstillfällen ska öka genom
detta. En ökning från 2,7 miljoner (perioden 2007-2013)
till 4 miljoner människor kommer att kunna ta del av
bidrag till att studera, åka ut som volontär, göra utlandspraktik
m.m. under 2014-2020.

Att endast ha ett program
istället för sju som tidigare kommer leda till enklare ansökningsregler, rutiner samt
undvika dubbelarbete.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/länk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 2015-01-25, av Tommy Andersson
Sidansvarig: Patrik Gimfalk

För dig mellan 0-18

http://europa.eu/youth/sv

Studera och arbeta

i Europa

Har du frågor om EU ?

Vill du besöka oss

Vi finns i Krafthuset,
Vikingsborgs gränd 4

Vi har öppet
Måndag 15-21
Onsdag 15-21
Fredag 15-23

Det går även att kontakta oss på  ovan angivna e-post
övriga kontorstider.

Hitta hit»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Camilla Falk
Folkhälsosamordnare
Telefon: 033-430 55 32
Skicka e-post till »

Patrik Gimfalk
Kultur- och fritidschef
Telefon: 033-430 55 31
Skicka e-post till »