Bollebygds kommun


Europa Direkt Sjuhärad

Europa Direkt är ett nätverk med informationskontor i alla EU-länder.
I Sverige finns 20 Europa Direktkontor, varav ett i Sjuhärad.

Europa Direkt Sjuhärads huvuduppgift är att sprida information och kunskap om EU samt
att stimulera till debatt om EU-frågor som är av betydelse för invånarna i Sjuhärad.

Vårt kontor ligger i Krafthuset,Vikingsborgs gränd 4, 517 83 Bollebygd
Vi har öppet Måndag 15-21, Onsdag 15-21 och Fredag 15-23
Tel. 033-430 55 31, 033-430 55 32
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller använda  formuläret nedan.


Hos oss kan du:

  • Få informationsmaterial om EU
  • Få svar på dina frågor om EU och EU:s institutioner
  • Följ gärna våra aktiviteter genom vår sida på facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olle Ludvigsson - EU-parlamentariker i Bryssel


"Att öka rörligheten över gränserna är ett utmärkt sätt att minska arbetslösheten inom EU. Om fler ges realistiska möjligheter att flytta dit jobben finns blir det en vinstaffär för alla."


Alla kan vinna på större rörlighet

Arbetslösheten varierar stort mellan EU-länderna. Medan Tyskland och Tjeckien ligger en bit under 5 procent står Grekland och Spanien kvar långt över 20 procent. En rad åtgärder behöver vidtas för att totalt sett se till att fler kommer i arbete.

En åtgärd är att främja den gränsöverskridande mobiliteten. Om någon som är arbetslös kan få jobb genom att flytta till ett annat EU-land där efterfrågan på arbetskraft är stor blir det en vinstaffär för alla involverade. En del mobilitet av det slaget finns redan. Under de ekonomiska krisåren har t ex ganska många flyttat från länder som klarat sig sämre till länder som klarat sig bättre. Omfattningen är dock inte särskilt stor. Rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden är generellt sett låg.

Det görs redan en del för att öka mobiliteten. Med hjälp av den europeiska EURES-portalen är det relativt lätt att hitta lediga jobb i andra EU-länder. Till ungdomar ges olika former av stöd för att kunna praktisera eller jobba (på vanligt vis eller som volontär) i ett annat EU-land. Möjligheter finns inom Erasmus+-programmet, pilotsatsningen Your First EURES Job och vissa gränsöverskridande strukturfondsprojekt. Generellt sett behöver vi i Sverige bli bättre på att utnyttja dessa möjligheter. Sedan är det ju också så att flera delar av EU-lagstiftningen generellt sett gör det lättare att bo och arbeta var som helst inom EU.

På det stora hela taget borde det dock gå att göra ännu mer för att stimulera rörligheten. Det finns en positiv potential i detta som inte fullt ut tas tillvara.

/Olle Ludvigsson


Nya EU-medel skapar praktikmöjligheter utomlands!

Genom projektet SPACE får unga mellan 18-30 år, i Sjuhärad chans att göra utlandspraktik. Sjuhärads samordningsförbund kommer genom detta ESF-finansierade projekt, ha möjlighet att erbjuda medverkande åtta veckors praktik i ett annat EU-land.

Projektet fortsätter att utveckla det transnationella arbetet från det tidigare ESF-projektet KRUT Över Gränserna.

Projekttiden sträcker sig över tre år och projektledare är Linda Harju.

Läs mer på samverkanvg.se/spacelänk till annan webbplats


Europeisk volontärtjänst ger unga internationella erfarenheter!

Inom MUCF – Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor, kan den som är mellan 16-30 år ansöka om att bli volontär i ett annat land.

Programmet man söker genom heter Erasmus +.
Som volontär får man internationella erfarenheter, resan, boende och fickpengar. Efter avslutad volontärtjänst får du även ett intyg på att du varit volontär (Youthpass).

Läs mer på MUCF.se/volontarlänk till annan webbplats


Europa Direkt Sjuhärad har fått en exklusiv intervju med Sjuhäradsprofilen Mathias Svensson!


Kort beskrivning av Europa Direkt Sjuhärads nyhetsbrevs-profil.

Mathias Svensson 41 år, är ett före detta fotbollsproffs som idag är ägare och VD för Effektiv Bemanning AB, som arbetar med rekrytering och bemanning. Bor i Sjömarken med sambo Cicci och 4 barn.

Vilket var ditt favoritämne i skolan?
Idrott

Vilken stad besöker du gärna inom EU och varför?
Rom. Älskar Italien med deras kultur, mat och goda viner.

Vad vet du nu som du önskar att du hade vetat när du var yngre?
Allt! Jag hade en fantastisk fotbollskarriär. Spelat i Premier League över 120 matcher, landslaget och blivit svensk mästare. MEN, jag hade kunnat vara så mycket bättre om jag bara gjort allt jag vet idag med styrketräning, rätt kost och allt som livet innebär. Utbildning, jag är utbildad möbelsnickare men använder det inte idag men jag förstår idag vad viktigt det är att man gör rätt val i livet gällande framtiden. Jag har levt min dröm (som alla drömmer om som barn) men jag undrar vad det skulle blivit av mig om jag inte lyckades nå dit jag nådde, så utbildningen är oerhört viktig.

Vad betyder Sjuhärad för dig?
ALLT! Här är jag född och uppväxt. Älskar detta området. Mitt nätverk, mina kompisar, min familj, många lever här. Jag har hela min karriär utomlands värnat om Sjuhärad med att få hit engelska kompisar, för att se vårt vackra område. Arbetat med IF Elfsborg och dragit in sponsorer för att få klubben att växa tillika staden Borås och alla kring-kommuner.

Vilket ämnesområde inom EU är du nyfiken att veta mer om?
Miljöarbetet är ju alltid intressant att veta mer om. Framtiden för flyktingarna, hur hanteras den? Vad kan vi göra mer i Sverige för att hjälpa till (vi gör mycket idag men finns det mer på plats vi kan göra)?

Vad har du på gång?
Massor. Driva ett bolag som skall omsätta 100 miljoner tar sin tid att ta hand om. Tittar på fotboll, är ledare i Sjömarkens IF, spelar golf men allra helst umgås jag med familjen. Vi är sex personer i min familj mellan 3 till 41 år.


Nu lanseras Europa Direkt Sjuhärads första nyhetsbrev!

Europa Direkt Sjuhärad kommer under 2016 ge ut 6 stycken nyhetsbrev.
I detta första nyhetsbrev är temat rörlighet & sysselsättning (mobilitet).

Läs delar av den exklusiva intervjun med VD´n Mattias Svensson eller direktrapporteringen från EU-Parlamentarikern Olle Ludvigsson.

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet, meddela oss gärna på mail: europadirekt@bollebygd.se

Med vänliga hälsningar Europa Direkt Sjuhärad

Nyhetsbrev nummer 1PDF


Europa Direkt Sjuhärad gör informationsturné ihop med Globala skolan.

Vi har besökt lärare i Herrljunga kommun. Fokus var på möjlighet till kompetensutveckling i olika former (språkseminarie, LFA-metod, Erasmus+, internationella samarbete och utbyten).

Studenter från Masterprogrammet i Europastudier, gör sin praktik på Europa Direkt Sjuhärad

Vi hälsar Alexandra Bengtsson, Louise Hallin och Sophie Johansson från Göteborgs Universitetet välkomna till Bollebygds kommun och Europa Direkt Sjuhärads kontoret.

Praktikanter EU direkt

Vi bjuder in till sjätte årets EU-tävling för klasser i åk 1 på gymnasiet

Temat för tävlingen är hur EU aktivt ska arbeta med människors lika värde! Klassen sammanställer fem tips till EU:s makthavare på detta tema. För vidare uppdrag se bifogad inbjudan och bedömningskriterierPDF!

Anmäl ert intresse att delta i tävlingen till sabina.h.blomgren@hushallningssallskapet.se senast den 25 januari!

Ungdomarnas Europa 2016 arrangeras av Europa Direkt-kontoren i Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen och Europaparlamentet.

Europa Direkt Sjuhärad önskar GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Tack för ett gott samarbete 2015!

EU-fori i Sjuhärad

Samordningsförbundet har beviljats 30 miljoner kronor av ESF till projekt POINT.

POINT står för Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans och ska underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning.

Olika myndigheter, näringslivet, IF Elfsborg – Vi Tillsammans och tjänstemän har tillsammans utformat projektansökan.

Läs mer på: www.samverkanvg.se/pointlänk till annan webbplats

Pernilla och POINT

Pernilla Knutsson, som för många är välbekant sedan Krutprojekt, kommer att vara projektledare för POINT och sprider redan ”en EU-forisk känsla”.

Europa Direkt Sjuhärad bjöd in Sjuhärads kommuner till ett inspirationspass kring LFA modellen.

LFA – Logical Framework Approach – är en målstyrd projektplaneringsmetod, som i nio steg hjälper till att utveckla och skapa struktur kring en avgränsad verksamhet eller projekt.

Metoden hjälper alla intressenter och aktörer att tydligare se varför något behöver göras och vad, men också att sätta upp tydliga och avgränsade mål med mätbara indikatorer. Metoden innefattar även att i verksamhetsplanen och organisationen tydliggöra roller och mandat för projektet.

För att verksamheten/projektet ska ha förutsättningar att lyckas måste den också sättas in i ett omvärldssammanhang. Projekt är också beroende av vad som händer i omvärlden under tiden.

Föreläsaren var Gunnar Villeving som över hela landet är en mycket anlitad processledare, utredare och föreläsare inom LFA metoden.

Köttätande påverkar din miljö

Vi kan dagligen i media och rapporter att välståndet bland jordens befolkning ökar och därmed även antalet människor som äter kött.

Det är både positivt och negativt: Positivt för att fattigdomen minskar i många länder. Negativt då köttätande är en av de värsta miljöfarorna mänskligheten står för.

Detta drabbar oss på olika sätt och det och mycket annat som rör klimatfrågorna ska under nästkommande veckor mellan den 30 november - 11 december diskuteras på FN: s klimatkonferens i Paris.

Slopade roamingavgifter

Förra veckan röstade Europaparlamentet igenom EU-kommissionens förslag på slopade roamingavgifter. Detta innebär att mobilanvändare som reser inom EU från och med juni 2017 kommer att betala samma pris som hemma – utan några extra avgifter.
Du kommer att kunna surfa, sms:a och ringa som vanligt när du är i ett annat EU-land utan att det gör någon skillnad på din telefonräkning.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2016

Den 27 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2016 där de närmsta tolv månadernas arbete och åtgärder presenteras.

Arbetsprogrammet har arbetats fram tillsammans med Europaparlamentet och rådet för att nå så snabba och effektiva resultat som möjligt på de viktigaste områdena.

Det nya arbetsprogrammet innehåller 23 centrala initiativ: EU-kommissionens 10 politiska prioriteringar, 20 tillbakadragna förslag eller ändringar av förslag samt 40 åtgärder för att granska den befintliga EU-lagstiftningens kvalitet.

På många områden behövs gemensamma europeiska tag för att nå EU-kommissionens högt satta politiska mål såväl som våra egna mål i Sjuhärads området: – ett starkt miljöskydd - höga krav på socialt skydd och arbetsförhållanden - en trygg energiförsörjning - en stark ekonomi - en migrationspolitik som återspeglar våra gemensamma värderingar

Visste du att kvinnor jobbar ca 2 månader gratis varje år?

Detta på grund av löneskillnader mellan män och kvinnor.
Läs mer om lönegapet på denna länklänk till annan webbplats

Skolambassadörer för EU sökes i Sjuhärad

Sedan 2010 har 148 lärare genomgått utbildningen till skolambassadör för EU. Nu är det dags att anmäla intresse för den femte omgången av utbildningen, som genomförs under 2016.

Mer information och intresseanmälan finner du här.länk till annan webbplats

EU på sociala medier

Vill du kolla EU:s konton på Twitter, Facebook och andra sociala medier?
Gå in på EU hemsida och använd dig av deras sökverktyg för att hitta konton med EU-innehåll på olika sociala medier.
Du kan bl.a. följa Donald Tusk eller Jean-Claude Juncker på Twitter eller EU-kommissionens och Europaparlamentets kanal på youtube.

På den här sidan kan du välja konton med hjälp av sökverktyget.länk till annan webbplats

Hållbart utvecklingsmål nr 1:
Bekämpa fattigdom i alla dess former globalt

Den 24 februari 2015 öronmärkte EU-kommissionen 3,8 miljarder euro för att hjälpa Europas mest utsatta. Fonden stödjer medlemsstaternas arbete med att hjälpa de som påverkats av den ekonomiska och sociala krisen och ska hjälpa 4 miljoner människor att ta sig ur materiell och social fattigdom.

Läs mer via länken:länk till annan webbplats


-Visste du att Västra Götalandsregionen bevakar vår regions intressen i Bryssel?

Hitta kontakt uppgifter på nedanstående länk:

http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.htmllänk till annan webbplats

Sveriges medlemskap i EU 20 år  ska uppmärksammas under 2015


Fakta:

  • Hölls 13 november 1994.
  • Frågan som ställdes var "Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?"
  • Valdeltagandet var 83,3 procent. 5,4 miljoner väljare röstade.
  • Ja fick 52,3 procent, drygt 2,8 miljoner röster.
  • Nej fick 46,8 procent, drygt 2,5 miljoner röster.
  • Knappt en procent röstade blankt, 49 000 röster.
  • Utslaget innebar att Sverige blev medlem i EU 1 januari 1995. (TT)


Tidsmaskinen: Hur EU:s politik har förändrat vår vardag de senaste 35 åren

När Europaparlamentet inleder en ny femårig mandatperiod och en ny EU-kommission tar form kan det vara dags att göra en återblick hur EU har påverkat våra liv de senaste 35 åren. Med vår tidsmaskins-applikation går resan tillbaka till 1979, året då det första EU-valet hölls. Läs mer och ta resan tillbaka i tiden.
Läs resten av artikeln på Europaparlamentets hemsida.länk till annan webbplats
Ladda ner artikeln i pdf-formatlänk till annan webbplats
 Alla nyheter om Europaparlamentet på Europarllänk till annan webbplats

Trots vitt skilda viljor har EU-ledarna enats om nya klimat- och energimål för unionen. Men eftergifter har gjorts för bland annat Polen, för att alls få med dem på avtalet.


– Man skulle alltid vilja ha mer, men vill man ha till ett avtal då gäller det att förhandla och ge och ta, säger statsminister Stefan Löfven på presskonferensen den 23 oktober.

Överenskommelsen innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara 27 procent, vilket är en viss urvattning jämfört med det förslag som låg på bordet när EU-toppmötet startade.

Vad betyder detta för dig?

EU vill med sin energipolitik skapa en fungerande energimarknad, trygga energiförsörjningen samt främja energieffektivitet och energibesparingar. EU arbetar för att koppla samman medlemsländernas energinät.

EU-länderna bestämmer själva hur de ska använda sina energitillgångar och vilka energislag de vill använda. EU kan därför inte tvinga ett land att använda till exempel kärnkraft.

För att minska energikonsumtionen har EU infört regler om ekodesign, energideklaration av byggnader, märkning av hushållsprodukter och effektivare slutanvändning av energi och energitjänster.

Landsbygdsutveckling

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden – men även en del utmaningar. Här hittar du inspiration, information om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet samt kunskap och forskning om landsbygderna.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling.4.5abb9acc11c89b20e9e8000321.htmllänk till annan webbplats

jobba som volontär

Att jobba som volontär är ett bra sätt att bidra till samhället, hemma eller utomlands, samtidigt som man får nya vänner och erfarenheter.

Den europeiska volontärtjänstenlänk till annan webbplats förmedlar volontärplatser i Europa och på andra håll i världen. Tjänsten vänder sig till dig som är mellan 18 och 30 år.
Du får ersättning för kost och logi men ingen lön.

Vill du åka utomlands som volontär i mellan två månader och ett år?
Här kan du läsa mer:


Ny webbplats om EU i ditt närområde

Nu finns det en ny Webbplats för dig som vill veta vilka projekt i ditt närområde som är medfinansierat av EU.
Sanolikt finns dessa i ditt närområde och förmodligen kommer du bli förvånad över hur mycket som EU medfinansierar.
En söktjänst på webbplatsen visar alla utveklingsprojekt som pågår i ditt närområde.
Syftet är att öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och det lokala samhället. Klicka här för att komma till sidan EU nära dig.  http://www.eunaradig.se/länk till annan webbplats


Nyfiken på vilka svenska ledamöter som sitter i Europa Parlamentet fram till nästa val?


Kolla in bifogat blad, vem/vilka önskar vi bjuda in till debatt i Sjuhärad de kommande åren?

Svenska ledamöter av Europa Parlamentet 2014-2019 »PDF


Tveka inte att kontakta oss på Europa Direkt Sjuhärad !


UD:s reseinformation direkt i fickan

Nödläge i utlandet - vem ringer jag? Hur är säkerhetsläget i Brasilien? Kan jag resa utan pass till Schweiz? I den här appen finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa. UD önskar dig trevlig resa!

Läs mer om hur du kan få UD:s reseinformationlänk till annan webbplats direkt i fickan.

Kortavgifter inom EU

Sommaren är äntligen här och kanske planerar du att åka på solsemester utomlands? På Konsument Europas hemsidalänk till annan webbplats hittar du information om vad som gäller för kontantuttag och kortavgifter inom EU, Norge och Island.


Att resa inom EU – vad gäller egentligen?

Nu i mars är det många som börjar planera sommarens semester! Många svenskar väljer att semestra i något av EU:s medlemsländer, men vet du egentligen vad det är som gäller? Kommer du ihåg vilka länder det är som har eluttag som kräver adapter för att du ska kunna använda din mobilladdare? Vad gäller om du vill ha ta med din hund på din semesterresa till Spanien? Vet du hur mycket alkohol du får ta med dig hem när du varit på resa i Tyskland?

Allt detta och mycket mer kan du få svar på i broschyren ”Att resa i Europa”! Broschyren kan laddas ner här http://bookshop.europa.eu/sv/att-resa-i-europa-2013-2014-pbNA3012850/länk till annan webbplats eller hämtas hos oss på Europa Direkt Sjuhärad.

Glöm inte att beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort, vilket gör att du har rätt till sjukvård i EU:s länder. Tänk på att kortets giltighetstid bara är tre år – är ditt kort fortfarande giltigt? Kortet beställer du gratis här:

https://www.forsakringskassan.se/servicewebb/start.do?op=12011länk till annan webbplats

Visste du om att du kan få hjälp av Konsument Europa?

När du handlar varor och tjänster inom Sverige och är missnöjd finns det konsumentvägledare i din kommun som hjälper dig med hur du kan gå vidare. Visste du att du kan få stöd även på EU-nivå? Har du handlat en vara som du är missnöjd med inom EU, på Island eller i Norge kan du får stöd av Konsument Europa. Om du har kontaktat säljaren av varan och du ändå inte har fått hjälp som du är nöjd med kan du vända dig till Konsument Europa.

Konsument Europa kan medla mellan dig och säljaren och informera om rättigheter och skyldigheter. För att lära dig mer om när Konsument Europa kan hjälpa dig, läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även få tips och råd om du ska köpa en bil i ett annat EU-land, eller biljetter till sportevenemang och konserter. Konsument Europa hjälper dig även genom att informera om vilka rättigheter du har till exempel om ditt flyg blir försenat eller inställt. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+

 ...är det nya EU-programmet för utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014-
2020. Det syftar till att öka kvalitén och relevansen av
kvalifikationer och kompetens. Människors personliga
utvecklingsmöjligheter och arbetstillfällen ska öka genom
detta. En ökning från 2,7 miljoner (perioden 2007-2013)
till 4 miljoner människor kommer att kunna ta del av
bidrag till att studera, åka ut som volontär, göra utlandspraktik
m.m. under 2014-2020.

Att endast ha ett program
istället för sju som tidigare kommer leda till enklare ansökningsregler, rutiner samt
undvika dubbelarbete.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2016-02-01, av Jeanette Torstensson
Sidansvarig: Patrik Gimfalk

För dig mellan 0-18

http://europa.eu/youth/sv

Studera och arbeta

i Europa

Vill du besöka oss

Vi finns i Krafthuset,
Vikingsborgs gränd 4

Vi har öppet
Måndag 15-21
Onsdag 15-21
Fredag 15-23

Vägbeskrivning till krafthuset»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Camilla Falk
Folkhälsosamordnare
Telefon: 033-430 55 32
Skicka e-post till »

Patrik Gimfalk
Kultur- och fritidschef
Telefon: 033-430 55 31
Skicka e-post till »