Bollebygds kommun
Banner webbenkät

Europa Direkt Sjuhärad

Europa Direkt är ett nätverk med informationskontor i alla EU-länder.
I Sverige finns 20 Europa Direktkontor, varav ett i Sjuhärad.
Europa Direkt Sjuhärads huvuduppgift är att sprida information och
kunskap om EU samt att stimulera till debatt om EU-frågor som är av betydelse för invånarna i Sjuhärad.
Vårt kontor ligger i Krafthuset
Vikingsborgs gränd 4, 517 83 Bollebygd
Vi har öppet Måndag 15-21, Onsdag 15-21 och Fredag 15-23.
Det går även att kontakta oss på formuläret nedan.


Hos oss kan du:

  • Få informationsmaterial om EU
  • Få svar på dina frågor om EU och EU:s institutioner
  • Följ gärna våra aktiviteter genom vår sida på facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sprid nätkärlek på NoHate-dagen 4 november!

Kränkningar och hat på nätet är ett växande problem, särskilt bland unga. Statens medieråd driver kampanjen No Hate Speech Movement för att uppmärksamma och motverka spridning av näthat. Den 4 november arrangeras NoHate-dagen, då vi vill skapa ett digitalt fackeltåg mot näthat och istället kärleksbomba internet.
No Hate Speech Movement vill höja kunskapen om olika former av intolerans. Kampanjen är ett initiativ från Europarådet och pågår just nu i över 30 länder runt om i Europa. Statens medieråd har i uppdrag av regeringen att genomföra initiativet i Sverige fram till årsskiftet.

Se film här » http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yPAlhxed7Dsöppnas i nytt fönster


Vill du påverka de ungdomspolitiska frågor som bedrivs på EU-nivå? Makten är din söker nu lokala ambassadörer.


Anmäl dig på utbildning: http://bit.ly/1D5sZ6glänk till annan webbplats


Lena Ek, miljöminister (c)

EU:s miljöpolitik påverkar även oss i Sjuhärad!

Tisdag 28 oktober träffas EU:s miljöministrar för ett miljörådsmöte och diskuterar hur hållbar utveckling kan bli en del av den europeiska planeringsterminen. Ministrarna kommer även att göra en halvtidsöversyn på Europa 2020-strategin, debattera EU-kommissionens förslag om riktlinjer till EU:s anfallshantering och enas om en ståndpunkt inför klimatmötet i Lima, Peru 1-12 december.

Den nya kommissionen tar vid

Den 29 oktober håller Barroso-kommissionen sitt sista möte.Därefter tar den nya Juncker-kommissionen vid och redan under lördagen 1 november ska den nya kommissionen vara på plats att ta över.  För den nya kommissionen väntar en överlämningsceremoni framför EU-domstolen i Luxemburg.


Trots vitt skilda viljor har EU-ledarna enats om nya klimat- och energimål för unionen. Men eftergifter har gjorts för bland annat Polen, för att alls få med dem på avtalet.


– Man skulle alltid vilja ha mer, men vill man ha till ett avtal då gäller det att förhandla och ge och ta, säger statsminister Stefan Löfven på presskonferensen den 23 oktober.

Överenskommelsen innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara 27 procent, vilket är en viss urvattning jämfört med det förslag som låg på bordet när EU-toppmötet startade.

Vad betyder detta för dig?

EU vill med sin energipolitik skapa en fungerande energimarknad, trygga energiförsörjningen samt främja energieffektivitet och energibesparingar. EU arbetar för att koppla samman medlemsländernas energinät.

EU-länderna bestämmer själva hur de ska använda sina energitillgångar och vilka energislag de vill använda. EU kan därför inte tvinga ett land att använda till exempel kärnkraft.

För att minska energikonsumtionen har EU infört regler om ekodesign, energideklaration av byggnader, märkning av hushållsprodukter och effektivare slutanvändning av energi och energitjänster.

Jobba för EU!

Läs mer om vilka möjligheter det finns:

http://ec.europa.eu/sweden/about-us/work-for-eu/index_sv.htmlänk till annan webbplats


Landsbygdsutveckling

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden – men även en del utmaningar. Här hittar du inspiration, information om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet samt kunskap och forskning om landsbygderna.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling.4.5abb9acc11c89b20e9e8000321.htmllänk till annan webbplats


Sista veckan i september har en del spännande att ge...

Vi har en politiskt mycket viktigt vecka framför oss både i Sverige och i EU.

På måndag börjar Europaparlamentets utskottsutfrågningar av kandidaterna till Europeiska kommission och vår svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström står först på tur, kl. 14.30.

Samma dag öppnar Sveriges Riksdag och på torsdag sker omröstningen för att utse Sveriges nye statsminister.

Europaparlamentets utskottsförhör länk till annan webbplats

På måndag 29 september inleder alltså Europaparlamentet utskottsförhören med kandidaterna för den nya EU-kommissionen.
En tre timmar lång webbsänd utfrågning inför det ansvariga utskottet väntar kandidaterna. Efter 24 timmar lämnar utskottet sin kommentar.
Vår svenske kommissionär Cecilia Malmström är först ut att frågas ut i handelsutskottet INTA kl. 14.30–17.30.
Därefter följer sex dagars utfrågning av samtliga kandidater innan parlamentet kan ge den slutgiltiga domen.

- Interreg Sverige-Norge Programmet

Det nya Interreg Sverige-Norge Programmet lämnades in för godkännande redan tidigare i år och väntas bli godkänt under december 2014 där första utlysningen förväntas i början av2015. Partner från tre olika delområden har möjlighet att lämna in projekt inom följande områden:
innovativa miljöer, små- och medelstora företag, natur- och kulturarv, hållbara transporter och sysselsättning.

Projekten ska planeras, utvecklas och genomföras gemensamt av alla parter. Kick-off för programmet sker i Oslo den 28-29 oktober 2014. Mer information om programmet hittar du på

http://www.interreg-sverige-norge.com/länk till annan webbplats


Anmäl din skola till EU:s tävling för unga översättare

Nu är det hög tid för gymnasieskolorna anmäla sig till EU:s årliga översättartävling Juvenes Translatoresec.europa.eu/translatoreslänk till annan webbplats. Sista anmälningsdag är den 20 oktober och ansökningsblanketten finns på EU:s alla officiella språk.

Totalt kan 751 skolorlänk till annan webbplats från alla EU-länder delta. Skolorna kan anmäla elever som är födda 1997 (2–5 elever per skola). Tävlingen äger rum den 27 november vid samma tidpunkt i alla deltagande skolor.

Eleverna översätter en text på en sida från ett av de 24 officiella EU-språken till ett annat. Totalt finns det 552 möjliga språkkombinationer. I år handlar texterna om den europeiska identiteten. Efter tävlingen rättas översättningarna av översättare vid Europeiska kommissionen och en vinnare per land koras. Vinnarna bjuds in till Bryssel för prisutdelning i april 2015.

Läs mer:

Tävlingens webbplatslänk till annan webbplats

Facebook.com/translatoreslänk till annan webbplats

Twitter: @translatoreslänk till annan webbplats

GD Översättning: ec.europa.eu/dgs/translationlänk till annan webbplats

Flerspråkighetskommissionär Androulla Vassiliou på webbenlänk till annan webbplats, Twitter @VassiliouEUlänk till annan webbplats

 (Kontaktperson: Johan Wullt, tfn 08 562 444 29)Det svenska riksdagsvalet påverkar EU

Det svenska riksdagsvalet påverkar också EU eftersom politikerna i Sverige är med och formar EU:s politik. Men hur hänger det då ihop?

Den regering som tillträder efter ett riksdagsval ska företräda Sverige i EU och förhandla med de andra medlemsländerna om hur EU:s politik ska se ut. Det arbetet sker i EU:s ministerråd, som fattar beslut om nya EU-lagar.

Sveriges statsminister deltar också i EU:s toppmöten i Europeiska rådet. Där träffas ländernas stats- och regeringschefer för att dra upp riktlinjerna för framtiden och diskutera långsiktiga EU-frågor.

Politiken ska förankras i riksdagen

Regeringen ska diskutera och förankra sin EU-politik i riksdagen, det står i grundlagen. De 349 riksdagsledamöterna har i uppgift att ställa frågor och ge synpunkter till regeringen på dess EU-politik.

Några av ledamöterna – 17 stycken – sitter också i riksdagens EU-nämnd och har därmed en särskild roll. Regeringen ska stämma av med EU-nämnden innan regeringens ministrar är med och beslutar om nya EU-lagar i ministerrådet.

Riksdagsledamöterna väljs nu i valet den 14 september 2014.

Lokalpolitikerna tycker till om EU:s regionalpolitik

Många EU-beslut påverkar kommuner och landsting. Därför har de valda lokalpolitikerna sin egen väg för att påverka EU i frågor som direkt rör kommuner och regioner. Det gör de genom EU:s regionkommitté, där 12 svenska lokalpolitiker ingår.

Europaparlamentet påverkas inte

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs också av folket  i allmänna val. Valet sker vart femte år och det senaste valet var i nu i maj 2014. Sverige har 20 ledamöter. De ska representera sina väljare och påverkas inte av det svenska riksdagsvalet. När EU beslutar om nya lagar ska vanligtvis ministerrådet och Europaparlamentet vara överens för att en ny lag ska antas.Jobba som volontär

Att jobba som volontär är ett bra sätt att bidra till samhället, hemma eller utomlands, samtidigt som man får nya vänner och erfarenheter.

Den europeiska volontärtjänstenlänk till annan webbplats förmedlar volontärplatser i Europa och på andra håll i världen. Tjänsten vänder sig till dig som är mellan 18 och 30 år.
Du får ersättning för kost och logi men ingen lön.

Vill du åka utomlands som volontär i mellan två månader och ett år?
Här kan du läsa mer:


Ny webbplats om EU i ditt närområde

Nu finns det en ny Webbplats för dig som vill veta vilka projekt i ditt närområde som är medfinansierat av EU.
Sanolikt finns dessa i ditt närområde och förmodligen kommer du bli förvånad över hur mycket som EU medfinansierar.
En söktjänst på webbplatsen visar alla utveklingsprojekt som pågår i ditt närområde.
Syftet är att öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och det lokala samhället. Klicka här för att komma till sidan EU nära dig.  http://www.eunaradig.se/länk till annan webbplats


Nyfiken på vilka svenska ledamöter som sitter i Europa Parlamentet fram till nästa val?


Kolla in bifogat blad, vem/vilka önskar vi bjuda in till debatt i Sjuhärad de kommande åren?

Svenska ledamöter av Europa Parlamentet 2014-2019 »PDF


Tveka inte att kontakta oss på Europa Direkt Sjuhärad !


Europaparlamentets ledamöter valde den 1 juli-2014 Martin Schulz till talman för ytterligare en period på två och ett halvt år, det vill säga fram till januari 2017. Schulz kommer från Aachen i Tyskland och var även talman under den andra halvan av den förra mandatperioden. Han fick 409 ja-röster av totalt 723 avlagda röster i den första valomgången.

Martin Schulz är den första person någonsin som blivit omvald till posten som talman i Europaparlamentet. I ett kort tal till kammaren strax efter valet sa han:

– Det är en särskild ära att bli omvald till talman. Jag kommer att ta den här uppgiften på största allvar, eftersom vi i parlamentet utgör den europeiska demokratins hjärta, med ansvar att anta lagar och se till att de genomförs.


UD:s reseinformation direkt i fickan

Nödläge i utlandet - vem ringer jag? Hur är säkerhetsläget i Brasilien? Kan jag resa utan pass till Schweiz? I den här appen finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa. UD önskar dig trevlig resa!

Läs mer om hur du kan få UD:s reseinformationlänk till annan webbplats direkt i fickan.

Kortavgifter inom EU

Sommaren är äntligen här och kanske planerar du att åka på solsemester utomlands? På Konsument Europas hemsidalänk till annan webbplats hittar du information om vad som gäller för kontantuttag och kortavgifter inom EU, Norge och Island.

Vill du vara med och påverka?

Då är Samråd om Europa 2020 - strategin något för dig!

Europeiska kommissionen vill få underlag till översynen av Europa 2020-strategin och få synpunkter på hur strategin kan vidareutvecklas. Efter avslutat samråd kommer kommissionen att analysera de inkomna svaren. På grundval av samrådsresultatet kommer kommissionen sedan i början av 2015 att lägga fram förslag till hur strategin kan vidareutvecklas för framtiden.

Samrådet pågår mellan den 5 maj och den 31 oktober 2014 och alla som önskar kan svara på samrådet på nätet eller skicka sitt svar/bidrag med mejl eller post på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.

Läs mer om samråd Europa 2020 strateginlänk till annan webbplats.

Att resa inom EU – vad gäller egentligen?

Nu i mars är det många som börjar planera sommarens semester! Många svenskar väljer att semestra i något av EU:s medlemsländer, men vet du egentligen vad det är som gäller? Kommer du ihåg vilka länder det är som har eluttag som kräver adapter för att du ska kunna använda din mobilladdare? Vad gäller om du vill ha ta med din hund på din semesterresa till Spanien? Vet du hur mycket alkohol du får ta med dig hem när du varit på resa i Tyskland?

Allt detta och mycket mer kan du få svar på i broschyren ”Att resa i Europa”! Broschyren kan laddas ner här http://bookshop.europa.eu/sv/att-resa-i-europa-2013-2014-pbNA3012850/länk till annan webbplats eller hämtas hos oss på Europa Direkt Sjuhärad.

Glöm inte att beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort, vilket gör att du har rätt till sjukvård i EU:s länder. Tänk på att kortets giltighetstid bara är tre år – är ditt kort fortfarande giltigt? Kortet beställer du gratis här:

https://www.forsakringskassan.se/servicewebb/start.do?op=12011länk till annan webbplats

Visste du om att du kan få hjälp av Konsument Europa?

När du handlar varor och tjänster inom Sverige och är missnöjd finns det konsumentvägledare i din kommun som hjälper dig med hur du kan gå vidare. Visste du att du kan få stöd även på EU-nivå? Har du handlat en vara som du är missnöjd med inom EU, på Island eller i Norge kan du får stöd av Konsument Europa. Om du har kontaktat säljaren av varan och du ändå inte har fått hjälp som du är nöjd med kan du vända dig till Konsument Europa.

Konsument Europa kan medla mellan dig och säljaren och informera om rättigheter och skyldigheter. För att lära dig mer om när Konsument Europa kan hjälpa dig, läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även få tips och råd om du ska köpa en bil i ett annat EU-land, eller biljetter till sportevenemang och konserter. Konsument Europa hjälper dig även genom att informera om vilka rättigheter du har till exempel om ditt flyg blir försenat eller inställt. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+

 ...är det nya EU-programmet för utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014-
2020. Det syftar till att öka kvalitén och relevansen av
kvalifikationer och kompetens. Människors personliga
utvecklingsmöjligheter och arbetstillfällen ska öka genom
detta. En ökning från 2,7 miljoner (perioden 2007-2013)
till 4 miljoner människor kommer att kunna ta del av
bidrag till att studera, åka ut som volontär, göra utlandspraktik
m.m. under 2014-2020.

Att endast ha ett program
istället för sju som tidigare kommer leda till enklare ansökningsregler, rutiner samt
undvika dubbelarbete.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/länk till annan webbplats


Senast uppdaterad: 2014-10-30, av Iris Falk
Sidansvarig: Patrik Gimfalk

För dig mellan 0-18

http://europa.eu/youth/sv

Studera och arbeta

i Europa

Har du frågor om EU ?

Vill du besöka oss

Vi finns i Krafthuset,
Vikingsborgs gränd 4

Vi har öppet
Måndag 15-21
Onsdag 15-21
Fredag 15-23

Det går även att kontakta oss på  ovan angivna e-post
övriga kontorstider.

Hitta hit»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Camilla Falk
Folkhälsosamordnare
Telefon: 033-430 55 32
Skicka e-post till »

Patrik Gimfalk
Kultursamordnare
Telefon: 033-430 55 31
Skicka e-post till »