09 februari 2018

Ärendelista för Kommunfullmäktige 2018-02-15

Kommunfullmäktige 2018-02-15

Datum:
2018-02-15

Tid:
17:00

Plats:
Bollebygdskolans matsal

Ärendelista:
Ärenden med handlingarlänk till annan webbplats

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare

3. Så jobbar arbetsmarknadsenheten i Bollebygds kommun

4. Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i löneprocessen - information

5. Meddelanden

6. Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst

7. Svar på motion (FR) om marknad på Gästgivaretorget

8. Svar på motion (FR) om att pendelparkeringen vid
Stationsvägen förses med minst 2 laddstolpar för elbilar

9. Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag

10. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om trottoar och belysning till kyrkan

11. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om öppen förskola vid Krafthuset

12. Inkommen fråga: Fråga (C) till kommunstyrelsens ordförande om avsked av tjänsteman

13. Information från kommunstyrelsen (inga handlingar)