Faktura och e-faktura

Här har vi samlat information kring betalning av fakturor. Det gäller både fakturor som du ska betala till oss och som vi ska betala till våra leverantörer.

Betala fakturor till kommunen

Du kan betala en faktura som du fått från oss via angivet bankgiro, via autogiro eller e-faktura. Att betala en faktura via autogiro innebär att beloppet på fakturan dras automatiskt från kontot på förfallodagen. Du kan anmäla betalning genom att ringa till ekonomiavdelningen.

Fakturan skickas som vanligt, på fakturan framgår att den betalas via autogiro: På förfallodagen dras beloppet från ditt konto. 

Betala via e-faktura

Du kan betala fakturor för renhållning samt vatten- och avlopp via elektronisk faktura. Den elektroniska fakturan får du via din internetbank och den innehåller samma information som din pappersfaktura. Tjänsten är kostnadsfri och ger en säkrare och enklare betalningshantering eftersom bankgiro, OCR-nummer, förfallodatum och belopp fylls i automatiskt. Du behöver bara godkänna betalningen. Du bidrar även till en bättre miljö genom att vi kan minska pappershantering och transporter.

Anmälan om e-faktura görs hos din bank                               

Om du vill ha e-faktura gör du din anmälan via din internetbank. Var uppmärksam på att du väljer Bollebygds kommun. När du registrerar en inbetalning får du en förfrågan om anmälan till e-faktura. Följ därefter anvisningarna i din internetbank. Vid nästa fakturering skickas din faktura elektroniskt.

Fakturor från leverantörer

Fakturor som kommer till kommunen från en leverantör skannas och skickas elektroniskt för kontroll och attestering. Det är därför viktigt att fakturan skickas till vår fakturaadress. På fakturan ska det tydligt framgå dels vem som är beställare/referens, dels vilken avdelning som gjort beställningen. Fakturor betalas inom 30 dagar efter att de kommit in till kommunen.

Fakturor skickas till vår fakturaadress:

Bollebygds kommun
BOL0101
Box 110
517 23 Bollebygd

Elektroniska leverantörsfakturor

Vi kan även ta emot leverantörsfakturor elektroniskt genom så kallad SVE-faktura. Är du intresserad av att använda e-faktura kan du kontakta ekonomiavdelningen. Kontaktuppgifter finns i högerkolumnen.

Påminnelser och utebliven betalning

Ifall du inte har betalt en faktura i tid får du en påminnelse från oss. Den skickar vi tio dagar efter förfallodagen. Är fakturan inte betald 10 dagar efter påminnelsen, skickar vi ärendet vidare till inkasso.

Vid utebliven betalning ska avstängning av tjänsten/nyttigheten ( t ex va/renhållning, förskola) ske. Detta gäller inte då tjänsten/nyttigheten är biståndsbedömd. Tjänsten/nyttigheten kan åter tas i bruk då gamla skulder betalats helt eller delvis. Är skulden endast delvis betald ska avbetalningsplan på restbeloppet upprättas. Vid upprepad utebliven betalning kommer tjänsten/nyttigheten åter att stängas av omedelbart.

Möjlighet att skjuta upp betalning

Om en faktura inte kan betalas i tid kan vi i vissa fall gå med på att förfallodagen flyttas fram.