Erasmus +

23 februari 2018

Besök från vänskolor med fokus på matematik, kultur och språk

Den 26 februari får Gaddenskolan i Bollebygd besök av sina vänskolor från Grekland, Polen, England och Spanien för skapa ett utbyte kring undervisningen av ämnet matematik. Dessutom fokuserar projektet på att lära sig mer om varandras kultur och språk.

Gaddenskolan har allt sedan starten arbetat för/med ett internationellt perspektiv. Gadden har genom flera Comeniusprojekt etablerat goda internationella kontakter och genomfört årliga studieresor för eleverna i år 6. Sedan ett mångårigt utbyte med deras vänskola i York, England, och tack vare Gaddens stora kontaktnät har de idag förmånen att på nytt ingå i ett internationellt projekt, denna gång med fokus på matematik, kultur och språk. I projektet ingår förutom Gaddenskolan skolor från; York (England), Aten (Grekland), Polen och Teneriffa (Spanien). Projektet, som inleddes hösten 2017, kommer att sträcka sig över en tvåårsperiod.

Målet är att elever, pedagoger, vårdnadshavare och andra i kommunen, genom projektet, ska vinna ny kunskap om de olika partnerländerna, regionerna där skolorna är belägna och inte minst inom IKT, språk och matematik. Projektet kommer att bidra till en didaktisk medvetenhet och utveckling och ökade kunskaper och måluppfyllelse inom främst IKT, språk och matematik. Didaktik avser undervisningens och lärandets teori och praktik. Den berör alltså både de teoretiska utgångspunkter och modeller som kan användas för att analysera och förstå undervisning och hur den konkreta undervisningen tar form. Didaktiken ger redskap för att undersöka verksamhet där undervisning och lärande fortgår

Första lärandebesöket

Den 26 februari är det dags för det första lärandebesöket, som kommer att äga rum på Gaddenskolan. De tar emot 19 pedagoger från våra partnerskolor. Under fem dagar ska de få bekanta sig med närmiljön och regionen - Bollebygd, Göteborg och Borås. Framförallt är det Gaddenskolan och deras matematikundervisning som ska studeras. De kommer bland annat att dela med oss av hur de ser på och arbetar med problemlösning, algebra och det matematiska. Dagen kommer inledas med en föreställning av Gaddenskolans elever för att hälsa besökarna välkomna.

Följ besöket på vårat instagramkonto

Du kommer kunna följa Gaddenskolan och deras besökare nästa vecka på vårat Instagramkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan redan nu ta del av deras första inlägg!