21 december 2017

Bollebygd får fortsatt förtroende som Sjuhärads Europa Direktkontor

Nu är det klart att Bollebygds kommun blir Sjuhärads Europa direktkontor även de närmaste tre åren 2018-2020

Nu är det klart att Bollebygds kommun blir Sjuhärads Europa direktkontor även de närmaste tre åren 2018-2020. En omfattande ansökan har godkänts av Europeiska kommissionen. Ansökan innehåller bland annat en treårig strategi och årlig kommunikationsplan.

- Det känns mycket roligt och spännande att få fortsatt förtroende med tanke på de fantastiska samarbeten vi har med olika verksamheter och organisationer i alla Sjuhäradskommunerna, säger projektledare Li Wikander

Tidigare period

Bollebygds kommun har genom uppdrag från EU-kommissionen under snart fem år (2013-2017) drivit ett Europa Direktkontor för hela Sjuhärad. Uppdraget har genererat kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter och marknadsföring av Sjuhärad i Sverige och Europa samt av Europa i Sjuhärad. Fokus i allt arbete har varit på unga och deras framtid.

Ambitionen med kontoret har varit att skapa förutsättningar för att på ett lättillgängligt sätt visa på de möjligheter som finns, framförallt för unga att kunna ta del av EU:s utbud av utbildning, volontärsarbete, sysselsättning och arbetsmarknad. En målsättning har också varit att skapa förutsättningar för att öppna upp kanaler mellan kommun, regionen och Europa och ha fokus på utvecklingsinsatser som påverkar de unga i framtiden.

Under senaste året har kontoret bland annat haft ett mycket uppskattat evenemang där Europaparlamentariker, organisationer och unga med internationella erfarenheter träffades för att utbyta erfarenheter och kunskap kring internationella möjligheter för unga.

Framåt

De kommande tre åren kommer kontoret fortsätta ha fokus på unga och utveckling som gynnar dem på kort och lång sikt. De ämnen som kommer prioriteras 2018 är demokrati/rättvisa, miljö och mobilitet, vilka går i linje med EU-kommissionen, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen prioriteringar. Vi vill även bidra till ökad kunskap kring EU-valet 2019 med förhoppning om att fler går och röstar.

- Det är med glädje vi tar emot beskedet att vi får fortsatt förtroende att driva ett Europa direktkontor i Sjuhärad. Jag vill samtidigt tacka alla inblandade som gjort det möjligt, säger Peter Rosholm kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun.

Notis om detta syns även på vår Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.