21 november 2017

Demokrativeckan på Marks Gymnasieskola

Varje år arrangerar Marks Gymnasieskola en debatt- och föreläsningsvecka för att belysa olika politiska frågor.

Demokrati och mänskliga rättigheter angår oss alla. Varje år arrangerar därför elever och lärare på Marks Gymnasieskola en debatt- och föreläsningsvecka för att belysa olika politiska frågor.

I år låg demokrativeckanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 18 oktober - 25 oktober och under dessa sex dagar diskuterades frågor som rör deras tillvaro idag, och politik som påverkar deras framtid.

Årets demokrativecka var den sista innan nästa stora val i september 2018 - ett utmärkt tillfälle för skolans alla förstagångsväljare att fundera över hur rösten ska användas kommande höst.

De hoppas att många elever blir inspirerade till att lyssna på, och läsa om politiska frågor efter dessa dagar - en förutsättning för ett avvägt val är kunskap!

Marks gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kommunalt gymnasium med cirka 1 000 elever från företrädesvis Marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Svenljungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gymnasieskolan jobbar mycket med demokratifrågor och internationella utbyten eftersom de är övertygade om att vägen till en bättre värld går genom kunskap och förståelse.