09 november 2017

Direkt ifrån Marks kommun

Kommunstyrelsens ordförande Peter Landgren (S) rapporterar direkt från Marks kommun.

Vi har precis haft demokrativecka i Mark. Veckan handlar inte bara om att lära sig den formella demokratin, utan framförallt att varje enskild individ kan och skall forma det levande demokratiska samhället.