14 december 2017

Direkt ifrån Tranemo kommun

Kommunchef Carita Brovall rapporterar direkt från Tranemo kommun.

Ett samhälle eller en kommun utgör en del i en större helhet. Det kan vara en del i en region, en nation, Europa eller i världen. Tranemo Kommun har uttalat vikten av ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet som väsentlig i den service som kommunen tillhandahåller. För att få genomslag krävs ett förhållningssätt med fokus på att göra det som är långsiktigt bra för Tranemo och för världen snarare än vad som gör oss själva till bäst i världen. Som vanligt är det många små steg som tillsammans kan göra skillnad.