23 oktober 2017

Direkt ifrån Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommunchef Håkan Sandahl rapporterar direkt från Ulricehamn.

”En kommun är inte en isolerad ö. Som myndighet är vi del i styrningen av landet och påverkas därför i hög grad också av EU och världen i stort. Därför är det viktigt med kontakter, samverkan och utbyten med såväl grannkommuner som internationella organisationer.”