ENVE-utskottet

19 oktober 2016

Energiunionen – lokala och regionala lösningar för hållbar, säker och ekonomiskt överkomlig energi

ENVE:s årliga konferens hölls i år i Borås den 18 oktober.

Konferensen syftade till att analysera de viktigaste målen för EU:s energipolitik ur de lokala och regionala myndigheternas perspektiv: hållbar, säker och ekonomiskt överkomlig energi för medborgarna och företagen.

Fokus låg på huvudfrågorna: Hur hållbar är traditionella lokala energiresurser, och hur skulle den lokala energimixen kunna bli miljövänligare? Vilken avvägning bör göras i fråga om tillgång och efterfrågan mellan storskalig gränsöverskridande energiinfrastruktur och lokal och regional smart nätinfrastruktur? Vilka är de lokala konsekvenserna av EU:s och medlemsstaternas politik gentemot leverantörer från tredjeländer? Hur kan vi se till att lokalt producerad förnybar energi är både ekonomiskt lönsam och ekonomiskt överkomlig för allmänheten?

Dagen var indelad i tre sessioner och inleddes med ett välkomnande av Sirpa Hertell, som är ENVE-utskotets vice ordförande, och Joakim Larsson, som är ReK-ledamot på Västra Götalandsregionens vägnar.

Session 1

Under första sessionen diskuterades flernivåsystemets potential för att säkerställa ekonomiskt överkomlig energi för hushållen och de lokala företagen.

Andrew Cooper (UK), ReK-ledamot, talade om hur de i Kirklees fått igenom ett förslag om man att i ansökan om fracking måste bevisa att det inte påverkar miljön. Han talade även om de Passivhus som byggts i hand kommun.

Jens Ive (DK), ReK-ledamot, talade om hur de i hans kommun i Danmark använder avfallsenergi.

Magnus Brandel (SE), styrelseledamot i konsultföretaget Energistrategi AB, talade om hur torv kan användas som komplement till träbaserat bränsle och på så sätt reducera koldioxidutsläppen.

Session 2

Under session 2 talades det om försörjningstrygghet, att minska beroendet av leverantörer från tredjeländer genom sammankoppling, smart infrastruktur och lokal energiproduktion.

Jean-Michele Glachant (FR), professor och direktör för Loyola de Palacio-programmet för energipolitik, talade om Europeisering av infrastruktur.

Pami Aalto (SU), professor, talade om att vi måste hitta affärsplaner för förnybar energi och gå ifrån de fossila bränslena.

Michel Derdervet (FR), styrelseledamot och generalsekreterare för Électricité Réseau Distribution France, talade om att förnybar el kommer innebära mer komplexa och gränsöverskridande nät.

Session 3

Hållbar utveckling och lokala och regionala energiutmaningar.

Robert Wedmo (SE), VD på Mark- och miljörådgivning Sverige AB, talade om lokalt bränsle i distriktuppvärmning och om möjligheten att använda torv i Sverige.

Michele Lebrun (BE), ReK-ledamot, talade om att minskat utsläpp har en koppling till ekonomin.

Maria Malmkvist (SE), vd för Energigas Sverige, talade om biogas och om deras vision och arbete.

Bruno Hranic (CRO), borgmästaste i kommunen Vidovec, talade om ett energiprojekt som utförts i hans kommun.

Tre stora frågor

Tre stora frågor behandlades under dagen: Energifattigdom, säkerhetspolitiska aspekten och säker tillgång av energi samt miljömässiga.