Olle Ludvigsson

11 maj 2017

En intervju med Olle Ludvigsson

Olle Ludvigsson är Europaparlemantarikern som tidigare arbetat för Volvo i Göteborg och vars favoritstäder inom EU är Paris och Rom.

Berätta kort för läsaren vem du är:

Jag är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna sedan 2009. Innan dess har jag under lång tid arbetat på Volvo i Göteborg, där jag också varit fackligt engagerad inom IF Metall under många år. Jag är gift och har fyra barn. Ett av mina stora fritidsintressen är att jogga. Försöker göra detta minst ett par gånger i veckan, vilket både är avslappnande och bra för kroppen.

Favoritämne i skolan?

Tror att det var matematik.

Stad du gärna besöker inom EU?

Ingen lätt fråga, då jag har haft möjlighet att besöka många fina städer. Men Paris och Rom sticker ut lite extra som mycket trevliga och fina städer att besöka.

Vad vet du nu som du önskar att du hade vetat när du var yngre?

Vikten av en god utbildning. När jag gick klart skolan var det inget problem att direkt skaffa sig ett jobb. Det var en annan tid. Men så som utvecklingen varit är det idag oerhört viktigt med utbildning.

Vad betyder Sjuhärad för dig?

Genom åren har jag haft möjlighet att besöka Sjuhärad i olika sammanhang, vilket jag är mycket glad för. Det är alltid trevligt att komma dit och det är en viktig del av Sverige. Sedan vill jag också passa på att lyfta fram det aktiva EU-arbetet, vilket är mycket positivt. Det är oerhört viktigt att EU-frågorna lyfts fram då EU har stor påverkan på oss alla. Vi är många som måste ta ansvar för att detta lyfts fram mera och inte bara till exempel när det är val till Europaparlamentet.

Vilket ämnesområde inom EU är du mest engagerad inom?

Denna mandatperiod sitter jag som ledamot i ekonomiutskottet och suppleant i industritutskottet. Därför blir det rätt så naturligt att jag engagerar mig mest i de frågor som faller under respektive utskott. Det kan vara alltifrån att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering till EU:s målsättning om en konkurrenskraftig industri.

Vad har du på gång?

Många av de frågorna jag arbetar med har ett tydligt fokus på konsumenter, vilket jag tycker är mycket spännande.  Det kan handla om roamingavgifter men också betaltjänster för konsumenter. Det som är gemensamt för de olika frågorna är att det handlar om frågor där EU kan direkt göra skillnad i människors vardag, vilket är oerhört viktigt.