Hela - Holistiskt lärande för alla

01 augusti 2016

En investering för ungdomar

Investering skall öka förutsättningarna för att fler ungdomar ska klara skolan

HELA är en inverstering vars syfte är att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar, samt arbetar för att öka förutsättningarna för att fler ungdomar ska klara skolan. Läs mer om investeringen här.