22 september 2017

EU på schemat i Göteborg

Våra kollegor i Göteborg bjuder in till en utbildningsdag om EU på Göteborgs stadsbibliotek.

Datum

Tisdagen den 31 oktober 2017

Tid

Klockan 09.00–16.00

Plats

Hörsalen, Stadsbiblioteket i Göteborg

 • 08.30–09.00 Registrering
 • 09.00–09.15 Välkommen och inledning
  Moderator och arrangörer
 • 09.15–09.45 Hur arbetar Europaparlamentet och vilka är de aktuella frågorna idag - Klas Jansson, Europaparlamentets informationskontor i Sverige
 • 09.45–10.15 Hur arbetar EU-kommissionen och vilka är de aktuella frågorna idag - Johan Wullt, EU-kommissionens representation i Sverige
 • 10.15–10.30 Fika
 • 10.30–11.30 Att skapa engagemang för EU - med lärandet i fokus
  Kristoffer Creutz, GR Utbildning
 • 11.30–12.00 UHR berättar om utbytesprogram och möjligheter för lärare och elever i skolan i Europa - Karin Kaikkonen, Avdelningen för internationellt samarbete UHR
 • 12.00–13.00 Lunch, som Europaparlamentets informationskontor i Sverige bjuder på
 • 13.00–14.00 EU:s utmaningar - igår och idag
  Rolf Gustavsson, journalist med mångårig erfarenhet av EU-bevakning
 • 14.00–14.45 Hur är det att arbeta som Europaparlamentariker
  Max Andersson, Europaparlamentariker (MP)
 • 14.45–15.00 Fika
 • 15.00–15.45 Forskning och undervisning om EU vid Göteborgs universitet
  Linda Berg, Centrum för Europastudier (CES) och Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet
 • 15.45–16.00 Sammanfattning, skriftlig utvärdering och avslutning

Utbildningsdagen är kostnadsfri och det bjuds på lunch och fika under dagen till alla som är anmälda.

Anmälan

Du anmäler dig på http://bit.ly/2vRtuoHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Inbjudan till EU på Schemat i Göteborg