EUP i Sessionsalen

14 november 2016

Europeiska ungdomsparlamentet

Europeiska ungdomsparlamentet genomför skolsessioner i hela Sverige. Bäckängs Europaprogram är med och medverkar.

Under vecka 45 har samtliga elever som går på Bäckängsgymnasiets Europaprogram genomfört lokala EUP (Europeiska ungdomsparlamentet) sessioner. I torsdags genomfördes en heldag av sessioner i Sessionssalen i Stadshuset i Borås. Veckans sessioner var en förberedelse för den regionala sessionen som går av stapeln i Borås 18-20 november.

EUP

EUP Sverige finns för att ge unga människor i Europa en möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av gränser, religiös bekännelse och partipolitisk tillhörighet.

EUP Sverige anordnar varje år en mängd olika evenemang. De regionala sessionerna i november och den nationella sessionen i början av året är bara några exempel på aktiviteter som anordnas. Andra exempel på evenemang är debattdagar, skolsessioner, utbildningar och mängder av sociala aktiviteter. Medlemmar i EUP Sverige har dessutom möjlighet att söka och delta i de hundratals sessioner som anordnas utomlands varje år, samt att organisera egna evenemang med stöd från EUP Sverige.

Sessioner

Varje år anordnas mer än 500 olika sessioner i hela Europa av EUP:s nationella kommittéer som finns i 40 länder i Europa.

Varje år arrangerar EUP Sverige en nationell uttagningsprocess som består av regionala sessioner runt om i Sverige, där skolor väljs ut att delta i den nationella sessionen. Den regionala sessionen är en kortare version av den nationella sessionen. Den nationella sessionen samlar ungdomar från gymnasiet för en 3-4 dagars session. Det ger en möjlighet att diskutera aktuella EU-frågor.

Sessionerna syftar till att öka utbytet mellan Europas unga, skapa intresse för politiska frågor samt tillföra en europeisk dimension inom undervisningen på gymnasie- och universitetsnivå. Detta genom en procedur som iscensätter Europaparlamentet och som syftar till att belysa EU frågor från olika utgångspunkter och perspektiv där deltagarna representerar sig själva och sina åsikter.