Jenny Ståhlbom och Christian Öjmertz

Jenny Ståhlbom och Christian Öjmertz

27 mars 2017

Finepart Sweden AB - nytänkande vattenskärning

Finepart utvecklar, säljer och producerar en högteknologisk vattenskärmaskin som kan skära i mycket små dimensioner med stor precision. Europa Direkt Sjuhärad har träffat och pratat med en av Fineparts grundare, Christian Öjmertz och frågat om deras erfarenhet av att söka EU-medel.

Vad är er erfarenhet av att söka EU-stöd?

Finepart-teamet har varit med i ett EU-projekt i det 7:e rampaketet (7FP). Vi var där demonstrator för fräsning med vattestråle och hade en knapp tiondel av projektets budget på ca 4 miljoner EUR.

Därefter har vi fått ett stöd på 50 kEUR för en förundersökning kring mikrovattenskärningsteknik inom H2020 programmet SME Instrument. Dessa ansökningar har bolaget gjort själva, men vi har också bollat våra ansökningar med European Enterprise Network (på Swerea IVF) och Vinnova.

Har ni något tips och råd till andra som vill söka EU-finansiering?

Ta hjälp av de rådgivare som finns. Alla är angelägna om att svenska ansökningar skall få mer tilldelning. Ha respekt för att det tar mycket tid i anspråk att administrera ett projekt och i de internationella projekten går det gärna mycket tid till möten. Det är bra om åtminstone någon person på företaget kan få en budget som innebär att man kan engagera sig på heltid till projektet. Kan man delta aktivt kan man också få bra kontakter och ju mer aktiv medverkan man har desto.

Om Finepart

Finepart grundades 2012 och har sitt huvudkontor placerat i Bollebygd. Finepart köpte bolaget Finecut där Christian Öjmertz tillsammans med Jan Ryd i Ronneby och Don Miller (UK) konstruerat Finecut Waterjet Machining Center och det egenutvecklade Finecut mikrovattenskärningssystemet. År 2009 presenterade de det första kommersiellt tillgängliga mikrovattenskärningsmaskinen i världen med en skärstråle ner till en 200 mikrometer diameter. 

År 2012 blev Finecut istället Finepart Sweden AB som tillsammans med investerare bildade en ny plattform för internationell expansion av Fineparts produktlinje. Almi Invest har tillsammans med ett antal affärsänglar, investerat i Finepart. Finepart har även sökt och beviljats EU-medel från kommissionen för sin vattenskärsteknik.