Vitbok om EU:s framtid

13 mars 2017

Hur vill du att framtidens EU ska se ut?

Kommissionen har börjat blicka framåt och har i dagarna kommit ut med en Vitbok som handlar om framtiden för EU.

Kommissionen har tagit fram fem olika scenarion varav alla visar förändringar som skulle kunna ske i unionen fram tills 2025 beroende på hur man väljer att agera. Kommissionen vill med Vitboken bidra till en debatt om hur EU-samarbetet ska utvecklas.

  • Scenario 1: Ska vi fortsätta som förut?
  • Scenario 2: Bara fokusera på den inre marknaden?
  • Scenario 3: Låta EU utvecklas i olika hastigheter genom att de som vill göra mer på vissa områden samarbetar mer?
  • Scenario 4: Satsa på att utveckla vissa områden gemensamt (och göra mindre på andra)?
  • Scenario 5: Eller utveckla samarbetet på alla områden?

Vitboken tar förutom fem möjliga framtidsscenarion också upp en mycket intressant lägesbild av dagens EU på många olika områden. Den visar EU-samarbetets framgångar som till exempel att EU:s inre marknad är den största handelsmakten och den största givaren av utvecklings- och humanitärt bistånd. På den globala arenan lyfts det historiska avtalet om deras kärntekniska program fram och även klimatavtalet i Paris. Av de 25 fredligaste länderna i världen är 15 av dem EU-länder. Nu förbereder EU sig för att fira sin 60-årsdag och fira en fred som varat i snart sju decennier.

Det finns även utmaningar som kontinenten Europa står inför i framtiden med en minskande andel av världens befolkning, sjunkande andel av världens BNP, ökade globala spänningar och försvarsbudgetar, fortsatt hög arbetslöshet, klimathot, nytt digitaliserat samhälle och åldrande befolkning. Dessutom minskar förtroendet för EU samtidigt som alla fakta pekar på att ett ökat samarbete och utbyte behövs.

Så hur vill du att EU ska se ut i framtiden? Tilltalar något av de alternativ som nämns i andra stycken dig? Eller tänker du på ett annat sätt? Här kan du läsa hela Vitboken och bilda en egen uppfattning om vad ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionen fått fram.

Länk med sammanfattning av Vitboken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster