29 september 2017

Informationsseminarier om Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s innovation- och forskningsprogram. I höst släpps det nya arbetsprogrammet Ren, säker och effektiv energi.

på informationsträffarna får du grundläggande information om forskningsprogrammet och inspiration från organisationer som jobbat i Horizon eller andra EU-projekt.

Inbjudan och programpunkter.