20 februari

Informationsseminarie tillsammans med Europeiska Socialfonden

Den 20 februari ordnade Europa Direkt Sjuhärad ett informationseminarie ihop med ESF om deras program och pågående utlysning.

ESF:s prioritet för är denna gång att höja attraktionen för ett viktigt område i vårt samhälle som är personaltätt och har stort behov av personal på plats. Gröna näringar och livsmedel, ett viktigt område för vi vill ha bra mat även i framtiden.

ESF utlysningar har fokus på förväntade resultat. Innehållet i projekten är upp till ni som sökandes kreativitet och uppfinningsrikedom.

Öppet hus

Den 28 februari ordnar ESF öppet hus i Göteborg för att hjälpa till med projektansökan till nuvarande utlysning om gröna näringar och livsmedel. http://www.esf.se/Min-region/Vastsverige/Informationsmoten/länk till annan webbplats