Europa Direkt kontoren i Europahuset

9 februari 2017

Informativt årsmöte i Stockholm

Europa Direkt Sjuhärad spenderade två informationspäckade dagar i Stockholm på det årliga nätverksmötet för Europa Direktkontoren i Sverige.

Det var två väldigt intressanta och innehållsrika dagar i Stockholm där det talades om akutella händelser och framtidsmöjligheter.

Europa Direkt Sjuhärad tackar för dessa dagar. Vi tar med oss mycket inspiration och intressanta idéer hem.